जन भलायकी कार्यशाळेक काणकोणांत बरो प्रतिसाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः केंद्र सरकाराच्या आयुश्यमान भारत येवजणे खाला प्रधानमंत्री जन भलायकी येवजणे खाला काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत आयोजीत केल्ले कार्यशाळेंक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तालुक्यांतल्या पंचायतींचे सरपंच, पंच, काणकोण पालिका मंडळाचे नगरसेवक, आंगणावडी सेविका, भलायकी रक्षक, भलायकी केंद्रातल्यो नर्सी कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ल्यो. साबार लोकां मदीं भलायके विशीं जाग्रुताय करपा खातीर आयोजीत करतात त्या कार्याशाळांचो लोकांनी लाब घेवपाक जाय अशें कार्यशाळंत मार्गदर्शन करतना मुखेल प्रवर्तक डॉ अनूप नेत्रावळार हांणी सांगलें.
जन भलायकी येवजणे खाला केंद्र सरकारान 165 तेरेची दुयेंसा जाहीर केल्यांत. दुयेंसाघरांतलो कोणूय तातूंतले एकाद्रें दुयेस जाल्यार उपचारा खातीर 5 लाख रुपयां मेरेन अर्थीक मजत दितात. गोंयांत हे येवजणे खाला 36 हजार कुटुंबा आसात. येवजणेचो लाब घेवपा खातीर रेशनकार्डाची गरज आसता.
काणकोण तालुक्यांत हे येवजणे खाला आतां मेरेन 4500 कुटुंबांची नोंदणी जाल्या. तातूंत सुमार 23 हजार व्यक्ती आसात. येवजणे संबंदी जाग्रुती करपाचें काम आंगणवाडी सेविका, पंच तशेंच सामाजीक वावुरपी करपाक शकतात अशें पुंडलीक पेडणेकारान सांगलें. रुबेन डिकॉस्ता, पूजा नायकान कार्यशाळेंत मार्गदर्शन केलें. काणकोण भलायकी केंद्राची वैजकी अधिकारी डॉ स्नेहा आमोणकार, डॉ दिवाकर वेळीप, पीएचएन प्रशांत खोलकार, नितळसाण निरीक्षक प्रणय नायक कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ले.