जन उत्कर्ष प्राथमीक शाळेंत गुरू पुनव उत्सव उमेदीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
कुडचडेंः जन उत्कर्ष शिक्षण संस्थेच्या श्रीमती चंद्रभागा तुकोबा नायक पूर्व प्राथमीक आनी प्राथमीक विद्यालयांत गुरू पुनव उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. शाळेच्या सभाघरांत जाल्ले हे कार्यावळीक उच्च माध्यमिकाचो प्राचार्य श्रीपद भट मुखेल सोयरे म्हणून जाल्यार संस्कृत अध्यापिका पूजा नायक पंचवाडकार मानाची सोयरी म्हणून हाजीर आशिल्ली.
व्यासमुनीचे प्रतिमेक फुलां हार घालून कार्यावळीक सुरवात जाली. प्रभारी मुख्याध्यापिका मीनाक्षी नायक हिणे सुवकेक येवकार दिवन प्रास्तावीक केलें. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेवपाक सदांच आवड दाखोवपाक जाय. शिक्षणानूय कुटूंबा वांगडाच देशाची प्रगती करप शक्य आसा अशें भट हांणी सांगलें. विद्यार्थी जिणेंत गुरूचे भूमिकेची पूजा हिणे म्हायती दिली. संस्कार दिवपी शिक्षणाक जिणेंत मोलाचें आसता, साध्या कृतींतल्यान संस्कार घडटात. गुरू- शिष्यांचें नातें बरें आसपाक जाय अशें तिणे सांगलें. सक्षम कुराडे हांचेंय उलोवप जालें.
कार्यावळींत माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी येवकार गीत सादर केलें. शिक्षिकांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. तातूंत दिपा देसाय, सुषमा बुक्कम, प्रिया गोवेकार, निशा गोरे, आरती नायक आनी अनिता सावंत देसाय हांचो आसपाव आशिल्लो. कार्यावळीचें सूत्रनिवेदन प्रिया गोवकारान केलें आनी निमाणे उपकार मानले.