चोर्ला घाटार ट्रकांच्या टायरांक उजो

चोर्ला घाटार उज्यांत गोबोर जाल्ले ट्रकाचे टायर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आठ टायरांचो गोबोर; लाखांनी रुपयांचें लुकसाण

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः चोर्ला घाट वाठारांतल्या म्हामार्गाचेर एका ट्रकाच्या आठ टायरांक उजो लागलो. ह्या उज्यांत लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालें.

उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ताकतिकेन घडणुकेचे सुवातेचेर वचून उजो पालयलो आनी व्हड प्रमाणांतलें लुकसाण वाटायलें. तरी लेगीत सुमार दोन लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बेळगांवच्यान चोर्ला म्हामार्गांतल्या एक ट्रक गोंयांत येतालो. अंजुणें धरणा लागसार पावताच फाटल्या टायरांक उजो लागिल्ल्याचें चालकाच्या लक्षांत आयलें. ताणें वेळ काळ वळखून उदक मारून उजो पालोवपाचो यत्न केलो, मात ताका येस येवंक ना. उपरांत ताणें हे संबंदांत वाळपयच्या उजो पालोवपी दळा कडेन संपर्क केलो.

ह्या उज्यांत एक टायर सोडून उरिल्ले सगळ्या टायरांचे गोबोर जालो. टायरा वांगडा ट्रकाच्या हेर भागांचेंय उज्यांत लुकसाण जालें. केरी वाठार वाळपय शारा सावन सुमार 25 किलोमिटर अंतराचेर आसा. ताच्या मुखार चोर्ला घाट वाठार हो आनीक 16 किलोमिटर अंतराचेर आसा. ताका लागून चोर्ला वाठारांत आपत्कालीन स्थिती उप्रासली जाल्यार उजो पालोवपी दळाची यंत्रणा थंय मेरेन पावपाक सुमार वरभर वेळ लागता. ताका लागून सरकारान केरी वाठारांत उजो पालोवपी दळाची वेवस्था करची, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.