चोडणच्या कोमुनिदादचे वेंचणुकेचेर घाटमाथ्या वयल्या गांवकारांचो शेक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः हळदोणे कोमुनिदाद वेवस्थापन कमिटीचेर विरोधा विणे वेंचून आयल्या उपरांत बेळगांव आनी कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यांर रावपी मूळ गोंयकार गांवकारांनी चोडण कोमुनिदाद वेंचणुकेचेर आपलो शेक गाजयलो. ताणी तेंको दिल्ली समिती विरोधा विणे वेंचून आयली. सुमार 400 वर्सां उपरांत ह्या गोंयकारांनी आपल्या पूर्वजांच्यो जमनी आशिल्ल्या कोमुनिदादींचेर पयलेच फावट आपलें वर्चस्व मेळयलां.
गडहिंग्लज, इचलकरंजी, माडयाल, कोल्हापूर हाणी हेर सुवातांन रावपी सुमार 50 मूळ गांवकार वेंचणुके खातीर आयतारा कोमुनिदाद वेंचणुकेंत मतदान करपा खातीर गोंयांत आयिल्ले. विरोध नाशिल्ल्यान पॉलिकाप्रो डिसोझा हांच्या फुडारपणा सकयल्ली कमिटी वांगडी विरोधा विणे वेंचून आयले. पॉलिकाप्रो कमिटी अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयलो.
कमिटी फुडले भशेन- एडमंड रॉड्रिग्ज (उपाध्यक्ष), अँथनी नोरोन्हा (अॅटर्नी), सावियो डिमेलो (भांडारी), मायकल सॅबी डिमेलो (पालवी भांडारी), विलियम रॉड्रिग्ज (पालवी भांडारी) एडमंड आनी विलियम माडयला गांवचे आसात आनी आतां ते गोंयांत रावतात.
आमचे कोमुनिदादची व्हडली जमीन आसा तरी ती सध्या कुळां कडेन आसा. जमनीचेर अतिक्रमण करून बांदल्लीं घरां आनी भ्रश्टाचाराक लागून जमीन गेल्या. आमच्या पूर्वजांची जमीन वाटावपा खातीर आमचे यत्न चल्ल्यांत. गोंयांतल्या गांवकारांचो वांगोड मेळ्ळ्यार भ्रश्टाचारा आड लडून जमीन वाटावप शक्य जातलें अशें अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयिल्ल्या पॉलिकाप्रो डिसोझान सांगलें