चेल्सी क्लबाची मालकी तीन अब्जडॉलरांक लॉस एंजेलीस डॉजर्सा कडेन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
लंडनः प्रीमियल लीग फुटबॉलांतल्या चेल्सी क्लबाची मालकी तीन अब्ज डॉलर रक्क्मेंत लॉस एंजेलीस डॉजर्सान मेळयल्या. टॉ बोयहली हे ह्या कंपनीचे भागधारक आसात. युक्रेन आड झूज सुरू केल्ल्यान रशियाच्या रोमन अब्रामोव्हिच हांचेर निर्बंध घातिल्ल्यान तांका नाईलाजान क्लबाची मालकी सोडची पडिल्ली.
‘फिफा’ क्लब संवसारीक करंड जैतिवंत आनी 2021 वर्साचे युरोपियन जैतिवंत संघाची विक्री 2.5 अब्ज पौंडाक (3.1 अब्ज डॉलर) केल्या. संवसारीक पंगड विकपांतलो हो विक्रमी आंकडो मानतात. हे विक्रींतल्यान इब्रामोव्हिच हांका कसलोच फायदो जावचो ना. कारण ह्या वेव्हारांतल्यान झुजांत बळी पडल्ल्या व्यक्तींच्या कुटुंबा खातीर वावुरपी संस्थांक निधी दिवचो अशें तांणी सांगलां. रशियान युक्रेनाचेर केल्ल्या सावन दोन म्हयन्याचे चर्चे उपरांत पश्चीम लंडनांतलो चेल्सी क्लब विकलो. विक्रींतल्या पयशांतल्यान 1.75 अब्ज पौंड (2.2 अब्ज डॉलर) पंगडा खातीर आनी स्टेडियमा खातीर वापरतले.
प्रीमियर लिगान चेल्सीच्या नव्या मालकी कबलातीक मंजुरी दिवपाची आनी सरकारान तांचे वेवसाय कबलात 31 मे मेरेन कायद दवोरपाची गजर आसा. कारण अब्रामोव्हिचाच्या गोठयल्ले माममत्तेची चेल्सीचोय आसपाव आसा.