चेतन शर्मा परतून अध्यक्ष

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाटल्या देड म्हयन्यां सावन भारताच्या दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडाचे निवड समितीची सगल्यांक प्रतिक्षा आशिल्ली. फाटले निवड समितीचे बरखास्ती उपरांत निवड समितींत कोण येतलो हाचे विशीं सगल्यांक उमळशीक लागिल्ली. काल भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान (बीसीसीआय) नवीन निवड समितीची घोशणा केली.विशेश म्हणल्यार फाटले बरखास्त केल्ले निवड समितीचे अध्यक्ष चेतन शर्माच परतून अध्यक्ष आसतले. बीसीसीआयन ट्विटराचेर हे विशीं म्हायती दिली.

संवसारीक टी-20 सर्तीचे सेमी फायनलींत भारताक लजेक घालपी हार घेवची पडिल्ली. ते उपरांत बीसीसीआयन वरिश्ठ निवड समितीच बरखास्त केल्ली. काल बीसीसीआयन नवे निवड समितीची घोशणा केली.

चेतन शर्मा सयत शिव सुंदर दास, सुब्रतो मुखर्जी, सलील अंकोला आनी श्रीधरन हांकां निवड समितींत सुवात मेळ्ळी. सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा आनी जतीन परांजपे हांचो आस्पाव आशिल्ले क्रिकेट सल्लागार समितीन अखील भारतीय वरिश्ट निवड समितीच्या वांगड्यांची निवड केली.

निवड समितीच्या वांगड्यांच्या पदां खातीर 600 परस चड अर्ज आयिल्ले. निवड समितीची निवड क्रिकेट सल्लागार समिती करता.

चेतन शर्मा 23 टॅस्टी आनी 65 वन डे मॅची खेळ्ळा. आदलो ओपनर शिव सुंदर दास 23 टॅस्टी आनी चार वन डे खेळ्ळा, भारता वतीन खेळपी तो ओडिशाचो फकत तिसरो खेळगडो आसा. सुब्रतो मुखर्जी एक टॅस्ट आनी स वन डे खेळ्ळा. सलील अंकोला एक टॅस्ट खेळ्ळा. सचिन तेंडुलकरा सयत ताणें पाकिस्ताना आड टॅस्ट पदार्पण केल्लें. तामिळनाडूचो आदलो क्रिकेटर श्रीधरन शरथाक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटीचो अणभव ना. पूण, तो 139 पयले श्रेणीच्यो आनी 116 लिस्ट ए मॅची खेळ्ळा. तशेंच ताणें मॅच रॅफ्रीचें लेगीत काम केलां.