चीना आड भारताचें दालें जड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे संवसारीक हॉकी सर्तींत भारत आयज आपली दुसरी मॅच चीना आड खेळटलो. हे मॅचींत जैत जोडपाचो ताचो यत्न आसतलो. पयले मॅचींत ताका टोकियो ऑलिम्पिकांत कांश्या पदक जिखपी इंग्लंडान 1-1 असो बरोबरींत आडायिल्लो.

इंग्लंडा आड भारतान उत्कृश्ठ रितीन रक्षात्मक खेळ केल्लो, पूण आयज चीना आड ताका आक्रमक खेळ करचो पडटलो. उप मुखेली दीप ग्रेस एक्का, निक्की प्रधान, गुरजीत कौर आनी उदिता सारक्या खेळगडयांनी उत्कृश्ठ खेळाचें प्रदर्शन घडयिल्लें. ताका लागून इंग्लंडाक एक लेगीत पॅनल्टी कॉर्नर मेळोवपाक जमूंक नाशिल्लो.

भारतान मॅचींतली एकोडी चूक णव्या मिनटाक केली. हे चुकीचो फायदो घेत इंग्लंडान गोल केल्लो. ही एक चूक सोडली जाल्यार भारतान बरें प्रदर्शन केलें. ते उपरांत बरोबरीचो गोल करून भारतान हार वाटायिल्ली.

फॉर्म आनी रॅंकिंग पळयली जाल्यार संवसारीक क्रमवारींत आशिल्लो भारताचो पंगड चीना परस उत्कृश्ठ आसा. ताका लागून आयचे मॅचींत भारताचें दालें जड दिसता. पूण, प्रतिस्पर्धी पंगडाक उणो लेखपाची चूक भारताक म्हारग पडुये. भारताचो पंगड चीना आड दोन खेपे खेळ्ळा आनी दोनूय खेपे भारतान जैत जोडलां.