चित्रकार सदाशिव परब आयज सह्याद्री वाहिनीचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘रंगा येई वो’ कार्यावळींत मुलाखत
भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशें ः मयडें-बार्देशांत रावपी आनी राज्य पुरस्कार जोडपी नामनेचे चित्रकार सदाशिव परब हांची दूरदर्शनाचे सह्याद्री वाहिनी वयल्या प्रसारीत जावपी ‘रंगा येई वो’ हे कार्यावळींत मुलाखत दिसतली.
फाल्यां, आयतारा, 3 जूनाक दनपरां 2 वरांचेर आनी रातीं 8.30 वरांचेर ही मुलाखत पुनर्प्रसारीत जातली. आयज, शेनवारा ती मुलाखत दाखयिल्ली. फाल्यां, आयतारा ती परत दाखयतले. तांची ही मुलाखत प्रमोद पवार हांणी घेतल्या.
सदाशिव परब हांची चित्रकारा परस गणेश मुर्तीकार म्हणून गोंयांत वळख आसा. फुडले पिळगे खातीर पेंटींग सांबाळून दवरपाची मोख तांणी दवरल्या. ह्या क्षेत्रांतलें शास्त्रशुद्ध शिक्षण आसले बगर पेंटींग सांबाळून दवरूंक शकनात अशें तांचें म्हणणें आसा.
चित्रकार परब हांणी फायन आर्ट महाविद्यालयाची पदवी घेतकच गोंय राज्य वस्तू संग्रहालयांत 33 वर्सां माॅड्युल म्हणून नोकरी केली. सध्या ते चित्रां साकारपांत आनी तांचो सांबाळ करपांत मग्न आसात. माॅडर्न आर्ट, क्रिएटीव्ह आर्ट, पेंटींग, स्कल्प्चर, रिस्टोरेशन आनी स्टेज अॅक्टींगा विशींचें रंगकाम ते पळयतात.
दर वर्सा हांव लागीं लागीं 150 गणेशमुर्ती करतां. स ते सात भौशीक गणेशमुर्तीय केल्यात. साडेसात फूट उंचायेची लेगीत गणपतीची मूर्त हांवें केल्या अशें सदाशिव परब हांणी सांगलें.