चिखले व्हाळांत मोटार पडून चार जाण जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: सांकवाळ मार्गान दाबोळी विमानतळा कडेन वचपी मोटार काल (मंगळारा) सांजवेळा चिखले व्हाळांत पडली. मोटारींत आशिल्ले चार जाण जखमी जाल्यात. तांकां थळाव्यांनी मोटारींतल्यान काडून 108 अ‍ॅम्ब्युलन्सींतल्यान हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात.

चिखले व्हॉल्तार ल्हानसो व्हाळ लागता. व्हाळाचें अस्तित्व लक्षांत येना. ताका लागून कांय वेळ वाहनचालक अपघातांत सांपडटात. दोन म्हयन्यां पयलीं अशीच एक मोटार मध्यान रातीं व्हाळांत पडिल्ली. त्या वेळार उजो पालोवपी दळान धांवपळ करून त्या मोटारींतल्या मनशांक भायर काडिल्ले.

मंगळारा सांजवेळा गतीन दाबोळी विमानतळा कडेन वचपी मोटार चालकाचो ह्या व्हॉल्तार ताबो सुटिल्ल्यान मोटार व्हाळांत पडली. ह्या व्हाळांत उदक उणें आसा. पूण रस्त्या वयल्यान पडिल्ली मोटार लवंडली.

हे मोटारीक अपघात जाल्ल्याचें कळटकूच थळाव्या लोकांनी धांव घेवन मोटारींतल्या मनशांक भायर काडले. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाक म्हायती दिली.

ह्या व्हाळाक क्रॅश बॅरिकेड्स उबारपाची सामकी गरज आशिल्ल्याचें चिखलीच्यो पंच वांगडी निलिमा नायक हांणी सांगलें. थंय बॅरिकेड्स उबारचे अशी मागणी आपणें केल्ल्याचें तांणी सांगलें. थंय क्रॅश बॅरिकेड्स उबारिल्ले जाल्यार मोटार व्हाळांत पडची नाशिल्ली अशें तांणी स्पश्ट केलें.

ह्या व्हाळा कडेन राखणे वणत वा बॅरिकेड्स बांदपाची गरज उजो पालोवपी दळाच्या एका अधिकाऱ्यान उक्तायली.