चिखली हॉस्पिटलांतलें ऑपरेशन थिएटर जातलें 7 जुलयच्यान सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटलांतलें ऑपरेशन थिएटर बिरेस्तार 7 जुलयच्यान सुरू करतले. सप्तकांत मंगळार आनी बिरेस्तार अशे दोन दीस हांका ऑपरेशनांत करतले अशी म्हायती नीज गोंयकार फौज हे बिगर सरकारी संस्थेचो संस्थापक सुरेश नायक हांणी दिली.
चिखली हॉस्पिटल सुरू जावून 6 वरस चड वर्सां जाल्यांत मात थंय दोतोर तशेंच हेर साधन-सुविधा अजून उपलब्द करून दिल्यो नात. मुखेल म्हणजे ऑपरेशन थिएटर नाशिल्ल्यान ऑपरेशनां करपाक मेळनाशिल्ली.
साद्या ऑपरेशना खातीर लेगीत जीएमसींत वच्चें पडटालें. नीज गोंयकार संस्थेन फुडाकार घेवन वैजकी अधिकारी आनी भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन फाटपुरवण करून हॉस्पिटलांत ऑपरेशन थिएटर स्थापन करपाचें काम करून घेतलें.
नीज गोंयकारच्या वांगड्यांनी बिरेस्तारा चिखली हॉस्पिटलात भेट दिवन ऑपरेशन थिएटराची पळोवणी करून थंय ज्या सुविधांचो उणाव आसा ते विशीं म्हयती घेतली. फाटल्या देड वर्सां सावन ऑपरेशन थिएटर जावचें म्हणून आमी यत्न करताले अशें सुरेश नायक हांणी तांचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना सांगलें. ज्या गजालींचो सध्या उणाव आसा त्यो उपलब्द करतले अशें हॉस्पिटलाचो वैजकी अधिकारी डॉ उमस्कार हांणी सांगलें.