चावडेर होन्नावरच्या मनशाची आत्महत्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: होन्नावर दोड्डमनेकेरी कुंद्रीग (कर्नाटक) हांगासरलो अशोक अनंत नायक (48) ह्या मनशान चावडेर मल्लिकार्जुन टॉकीजाचे फाटले वटेन आशिल्ल्या झाडाक दोरी बांदून आत्महत्या केली. ही घडणूक दनपारां दोन वरांच्या सुमाराक घडपाची शक्यताय आसा.

काणकोण पुलिसांनी उजो पालोवपी दळाच्या आदारान हुमकळपी कूड सकयल काडली. उपनिरिक्षक रीफा बार्रेटो हांणी घडणुकेचो पंचनामो केला. ह्या मनशाचे बॅगेंत आशिल्लें आधारकार्ड, कोवीड विरोधी वासीन घेतिल्ले सर्टिफिकेटी वयल्यान ताची वळख पटली.

ताचे बॅगेंत नवें जोतें, सुपारी सोलपाचें ल्हानशें यंत्र आनी कपडे, तशेंच नव्या मोबायलाचें रितें बॉक्स आशिल्लें.

काणकोण पुलिसांनी कूड मडगांव हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. पुलिसांनी ताच्या कुटुंबा कडेन संपर्क सादला.