चार वर्सांनी राजस्थान प्ले ऑफांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चेन्नय सुपरकिंग्साक 5 विकेटींनी हारोवन राजस्थान रॉयल्सान इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) प्ले ऑफांत सुवात मेळयली. अशें तरेन राजस्थान चार वर्सांनी निमाण्या चारांनी पावलो. हाचे आदीं 2018त तो प्ले ऑफांत पाविल्लो. आर आश्विनान उत्कृश्ठ खेळी केली. ताणें 23 बॉलांनी नाबाद 40 धांवड्यांची खेळी केली.

ते आदीं मुखेली महेंद्रसिंग धोनीन टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतलो. मोईन अलीचे आक्रमक बॅटिंगे नेटार चेन्नय सुपरकिंग्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 150 धांवड्यो केल्यो.

चेन्नयची सुरवात अपेक्षे प्रमाण जावंक ना.ओपनर ऋतुराज गायकवाड (2) पयलेच ओव्हरींत बाद जालो. ते उपरांत मैदानांत देंवपी मोईन अलीन चेन्नयचो डाव वेगान मुखार व्हेलो. ताणें फक्त 20 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो.

पावर प्लेंत एक विकेट वगडावन लेगीत चेन्नय सुपरकिंग्सान मोईन अलीच्या आक्रमक बॅटिंगे नेटार 75 धांवड्यो केल्यो.

एके वटेन मोईन अली जबरदस्त बॅटींग करतालो, जाल्यार दुसरे वटेच्यान विकेटी पडत आशिल्ल्यो. आठवे ओव्हरींत ड्वेन कॉन्वे 16 धांवड्यो करून बाद जालो. ते उपरांत मोईन अलीक साथ दिवपाक आयिल्लो युवा बॅट्समन एन जगदीशन फक्त एक धांवडी करून तंबूंत परतलो. अंबाती रायुडूक लेगीत खास प्रदर्शन करपाक जमलें ना. ते उपरांत पंगडाक समाधानकारक स्कोर उबारून दिवपाची जापसालदारकी मोईना वांगडा मुखेली महेंद्रसिंग धोनीन घेतली. पूण, दोगांकूय पुर्ण वीस ओव्हरी खेळपाक जमल्यो ना. धोनी 26 आनी मोईन अली 93 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो.