चांदेलच्या खारजांत पडिल्ल्या गव्यांक वाटायले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः चांदेल- हणखणेच्या तिळारीच्या खारजांत पडिल्ल्या तीन गव्यांक रानां खात्याच्या तुयें हांगच्या कामगारांनी भायर काडलें. मंगळारा सकाळी 9.30 हे गवे अडखळणे- चांदेल हांका खारजांत पडिल्ले दिसले. ताकां वयर येवपाक जमनाशिल्लें. थळाव्या लोकांनी गव्यांची म्हायती तुयेंच्या राना खात्याच्या कार्यालयाक दिली. उपरांत रानां अधिकारी कामगारांचो एक पंगड घेवन थंय आयलो. लोकांनी हे सुवातेर गर्दी करची न्हय म्हणून पुलीस बंदोबस्त दवोरिल्लो.
रानवटी जनावरां खारज्यांत पडल्यार तांकां कशे तरेन भायर काडपाचें खाशेलें प्रशिक्षण दिल्ल्या रानां खात्याच्या पंगडाक थळाव्या लोकांचे मजतीन तिनूय गव्यांक दनपार मेरेन सुरक्षीतपणान खारजांतल्यान भायर काडलें. गवे खारजांत पडिल्ल्याचें कळटकूच तांकां भायर काडलें अशें तुयें राना खात्याच्या कार्यालयातलो अधिकारी गिरीश बैलूटकार हाणे सांगलें. गवे खारजांत पडिल्ल्याची खबर सोशल मीडियाचेर रोखडीच व्हायरल जाली. तांकां पळोवपाक लोक घडणुकेचे सुवातेर येवपाक लागले. पुलिसांक आपोवन तांचेर नियंत्रण दवोरचें पडलें.
हाचे पयलीं तिळारीच्या खारजांत पडून दोन गवे मेल्लें. ते दोनूय गवे नर आशिल्ल्यान तांचे मदीं झूंज लागून ते सामके जखमी जाल्ले. खारजांतल्यान भायर काडल्या उपरांत ते मेले. ताच्या पोस्टमॉर्टेमांत ही गजाल स्पश्ट जाल्ली अशें बैलूटकारान सांगलें.
चांदेल- अडखळणे हांगा खारजांत पडिल्ल्या तिनूय गव्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडपाक मजत केल्ल्याचें तांणी उपकार मानल्यात. तिळारीच्या खारजांनी रानवटी जनावरां पडची न्हय हे खातीर उपाय येवजण करपाची सूचोवणी उदकास्रोत खात्याक रानांजीव मोग्यांनी केल्या.