चले-चलयो रंगांत रंगल्यो, फातुल्ल्यो आपलो मूळ रंगूच विसरल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । उदय सावंत
वाळपय : ठाणेच्या सरकारी मुळाव्या विद्यालयांत हालींच स्टोन पेंण्टींगाची कार्य़शाळा जाली. हे कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ल्या चले-चलयांनी फातुल्ल्यो (ल्हान फातर) उमेदीन आनी कल्पकतायेन रंगयिल्ल्यो. आपले कल्पनाशक्तीक ताण दिवन ल्हान ल्हान भुरग्यांनी रंगयिल्ल्यो ह्यो फातुल्ल्यो तांच्या रंगांत इतल्यो रंगल्यो की त्यो आपलो मूळ रंगूच पुराय विसरून गेल्यो.
हे कार्यशाळेक मार्गदर्शक म्हणून मोर्ले काॅलनी, सत्तरीचे रामकृष्ण विठ्ठल गांवस हाजीर आसले. तांणी भुरग्यांक रंगांची वळख, सैमांतल्या रंगांची वळख, जनावरां, वझरे, दोंगर, हांचे रंग हांची खोलायेन माहिती दिली. स्टोन पेंण्टींगाचें म्हत्व कितें आनी जिवंत चित्रां कशीं काडप हे विशीं मार्गदर्शन केलें. तशेंच स्टोन पेंण्टींगाक बाजारांत कितें वालोर आसा तेंवूय भुरग्यांक समजावन सांगलें.
मदले सुटये उपरांत घेतिल्ले हे कार्यशाळेक सगले शिक्षक उपस्थीत आसले. शिक्षिका सरोजनी गांवकार हांणी प्रास्तावीक केलें आनी मार्गदर्शकाची वळख करून दिली.
प्रशिक्षक रामकृष्ण गांवस हांणी आपणाक स्टोन पेंण्टींगा विशीं आयिल्ले अणभव सांगले. तांणी हालींच पणजेच्या काकुलो माॅलांत प्रदर्शन आनी विक्री दवरिल्ली. थंयचे अणभव तांणी सांगले. ते होंडा आयटीआयंतले सरकारी कर्मचारी आसात. लोककलेच्या माध्यमांतल्यान तांणी गोंयांत हजारांनी कलाकारांक घ़डयल्यात. तातूंतले कितलेशेच कलाकार राष्ट्रीय पांवड्यार आपले कलेचें सादरीकरण करतात. ते घुमट आरतीय शिकतात.
हालींच तांणी स्टोन पेंण्टींग सुरू केलां. ही तांची कला आतां सत्तरी पुरती सिमीत उरूंक ना. ती गोंयभर पावल्या. पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन शिक्षिका मनिषा गांवस हांणी केलें आनी शिक्षिका नरसिम्हा हांणी उपकार मानले. सी. आर. पी. शिक्षिका गांवकार हांणी भुरग्यांक साहित्य दिलें. शाळा समूह आनी शिक्षकांचे वतीन प्रशिक्षक रामकृष्ण गांवस हांचो भेटवस्त दिवन भोवमान केलो. कार्यशाळेंत रामकृष्ण गांवस हांणी काडिल्लीं चित्रां शिक्षकांक भेट म्हणून दिली.