चलयांचे शालेय नेहरू करंड हॉकी सर्तींत केरीचें  माध्यमीक विद्यालय उप जैतिवंत

उप जैतिवंत केरी माध्यमीक विद्यालयाच्या पंगडा वांगडा कोच डॉमनीक आल्वारीसस टॉम मिनेझीस, मेल्वीन डिकॉस्ता, देवेंद्र गावडे, प्रणव आमोणकार आनी विद्या देसाय (राघोबा पेडणेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः खेळ आनी युवा वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या चलयांचे शालेय नेहरू करंड हॉकी सर्तींत केरी- सत्तरीच्या सरकारी माध्यमीक विद्यालय पंगड उप जैतिवंत थारलो. फायनलींत तांका टायब्रेकराचेर म्हापशेंच्या सेंट अँथनी हायस्कुला कडून 2-3 अश्या गोलांनी हार खावची पडली.  नियमीत खेळांत 2-2 अशी गोल बोरोबोरी जाल्ली.
केरी माध्यमिकान सुरवेच्या फेरयेंत बस्तोड्याच्या होली क्रॉस हायस्कुलाक 1-0 गोलांनी दुसरे फेरयेंत म्हापशेंच्या सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक आनी उपांत्य फेरयेंत उतोर्डेच्या अवल लेडी ऑफ लुडस हायस्कुलाक हारोवन फायनलींत प्रवेश केल्लो. टॉम मिनेझीस हांचे कडल्यान तीन म्हयने प्रशिक्षण घेवन ह्या पंगडान नेहरू करंड हॉकी सर्तींत वांटो  घेतिल्लो.
केरी माध्यमिकाची कॅप्टन सलोनी गांवसान सर्तींत पुराय सर्तींत 10  जाल्यार स्ट्रायकर मयुषा महादेव गांवस हिणे 11 गोल केले. गौतमी राजेंद्र जााधवान 4 आनी अमिता पिंगळेन 2 गोल केले. शालेय हॉकी सर्तींत पयलेच फावट वांटो घेवन उप जैतिवंत जाल्ल्या पंगडाचें ग्रामस्थ, पालक आनी शिक्षकांनी तोखणाय केल्या.