चलयांचे बु्द्धीबळ सर्तींत बलराक विद्यालय वस्ताद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः खेळ आनी युवा व्हेवार खात्यान आयोजीत केल्ल्या 14 वर्सां सकयल्ले शालेय विद्यार्थिनी खातीरच काणकोण तालुको पांवड्या वयले स्रतींत बलराम निवासी विद्यालयान वस्तादपण मेळयलें. सर्तीचें आयोजीन श्रीस्थळ पंचायतीच्या सभाघरांत केल्लें.
जैतिवंत बलराम विद्यालय पंगडांत सांभवी गांवकार, ज्योत्स्ना गांवकार, दिविशा गांवकार, श्वेता गांवकार, नम्रता गांवकार हांचो आसपाव आशिल्लो. तांकां शारीरिक शिक्षिका केसर गांवकार हिचें मार्गदर्शन फावो जालें. मुख्याध्यापिका सविता तवडकार आनी शिक्षक वर्गान जैतिवंत पंगडाच परबी भेटयलीं.