चक्रीवादळाची, त्सुनामीची पूर्वसुचोवणी दिवपी टावर नाकाच; ग्रामस्थांचो विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वेळसांव-पाळे पंचायतीचे ग्रामसभेंत घेतलो थाराव

वास्को: चक्रीवादळ, त्सुनामी हांचे विशीं पूर्वसुचावणी दिवपा खातीर वेळसांव दर्यादेगेर उबारतल्या टावराक ग्रामस्थांचो विरोध आशिल्ल्यान तो उबारचो न्हय हे खातीर ग्रामसभेंत थाराव मंजूर केलो. थळाव्या गोंयकारां मदल्या कांय जाणांनी आपले हातगाडे गोंया भायल्या लोकांक भाड्यान दिल्ले खातीर लेगीत तिडक उक्तायली. तांचे आड कारवाय करून ते गोंयकारांक दिवपाचो थारावूय घेतिल्ल्याचें सरपंच हेन्रिक्स डिमेलो हांणी सांगलें.

हे ग्रामसभेंत समाजीक कार्यकर्ते रुकोझीन डिसोझा हांणी सरपंच, उपसरपंच, पंच हांच्या पांच वर्सांच्या समाजीक कार्याची दखल घेवन तांचो भोवमान केलो. अशे तरेन भोवमान करून एक आदर्श उदाहरण वेळसांव-पाळे पंचायतीन हेर पंचायती मुखार दवरिल्ल्याचें दिसून आयलें.

वेळसांव पाळेचे ग्रामसभेंत कांय विशयांचेर चर्चा केली. सद्याच्या पंचायत मंडळाची ही निमाणी ग्रामसभा आशिल्ली. वेळसांव दर्यादेगेर उबारतल्या टावराक ग्रामस्थांचो विरोध आशिल्ल्यान ते संबंदी चर्चा केली. ह्या टावराक लागून फुडारांत कांय अडचणी निर्माण जावपाची शक्यताय उक्तायली. वादळा विशीं हवामान खात्या कडल्यान पूर्वसुचोवणी मेळत आशिल्ल्यान ह्या टावराची गरज नाशिल्ल्याचें कांय नुस्तेमार भावांनी सांगलें. ग्रामस्थांचो विरोध पळोवन टावर थंय नाकाच अशी भुमिका पंच मंडळान घेवन ते संबंदीचो थाराव घेतलो.

थळाव्यांक रोजगार उपलब्ध जावचो हे खातीर कांय जाणांक हातगाड्या खातीर परवाने दिल्ले. पूण तातूंतल्या कांय जाणांनी स्वता वेवसाय करिनासतना आपले हातगाडे गोंया भायल्यांक दीत आशिल्ल्याच्यो कागाळी आयिल्ल्यो, ते संबंदी चर्चा केली. संबंदितां आड कारवाय करून ते हातगाडे गरजू थळाव्या गोंयकारांक दिवचे असो प्रस्ताव आयलो. ताका लागून जांणी आपले परवाने दुसऱ्यांक दिले तांचे आड कारवाय करून ते परवाने थळाव्या गोंयकारांक दिवपा संबंदी थाराव घेतलो.

सातूय पंच वांगड्यांनी फाटल्या पांच वर्सांत बरे तरेन पंचायतीचो कारभार केल्ले खातीर रोकोझीन डिसोझा हांचे हस्तुकें भोवमान केलो.

डिसोझान म्हणलें, ह्या सात जाणांनी एकवटीतपणान पंचायतीचो कारभार केलो. हे पंचायतींत विरोधक नाशिल्ले. अविस्वास थाराव हाडलो ना. सगल्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार भ्रश्टाचाराचें एकूय प्रकरण आयकूंक मेळ्ळें ना. ह्या पंच वांगड्यांनी केल्ल्या समाजीक कार्याक लागून गांवांक नांव मेळिल्ल्यान तांचो भोवमान करपाची संद आपणें घेतली.