घुवळे वखदां सयत वागातोरा टांझानियन बायलेक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः गोंय पुलिसांच्या घुंवळे वखदां विरोधी पंगडान शुक्राराक सकाळीं हणजूण वाठारांत मुड्डेर- वागातोर हांका छापो घालून वानाकाम्बो पादिली सैद (38) हे टाझानियन बायलेक अटक केली. तिचे कडेन आशिल्लें 10 लाख रुपया मोलाचें 50 ग्राम हॅरोईन, 20 ग्रामएमडीएमए आनी 30 ग्राम अॅक्टसी गुळयो  पुलिसांनी जप्त केल्यात.
वागातोर वाठारांत एक विदेशी बायल घुंवळी वखदां विकता अशी म्हायती घुवळी वखदां विरोधी पंगडाक मेळिल्ली. पुलीस निरीक्षक अरूण गांवस देसाय हाच्या फुडारपणा खाला पुलीस पंगडान शुक्राराक सकाळीं  छापो घालून टांझानियन बायलेक ताब्यांत घेतलें. तिचे आड गुन्यांव नोंद केला. म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयान चवकशे खातीर तिका चार दिसांची पुलीस कादयेंत दवोरपाचो आदेश दिला.


घुंवळी वखदां विकतल्यांक जामीन
भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फांट्यान फाटल्या 27 सप्टेंबराक सायपें- कांदोळ हांगा हॉटेल हिल्टना लागी छापा घालून घुंवळी वखदां विकपी सिग्मंड टेलीस (कांदोळी) आनी अक्षय  बाणावलीकार (कळंगुट) हांका अटक केल्ली. म्हापशें हांगच्या जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान तांका दरेकी 25 हजारांचो बाँड आनी हेर अटी घालून जामीन मंजूर केला.
पुलिसांनी 5 ग्रॅमाच्या 10 अॅक्टसी गुळयो आनी एमडीएएम, दोन मोबायल आनी एक दुचाकी  मेळून 3.5 लाखांचो मु्द्देमाल तांचे कडल्यान जप्त केल्लो. म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयान तांका पांच दिसांची पुलीक कादय दिल्ली. ती सोपले उपरांत तांका न्यायालयीन कोठडींत दवरिल्ले.