घुंवळे वखदां पसून पयस रावचें आनी ताचे आड जागृताय करची

घुंवळे वखदां आड जागृताय फेरयेंत वांटेकार जाल्ले आमदार कृष्णा साळकार, नगरसेवक शमी साळकार, प्राचार्य मृणाल कोरगांवकार, संजय बाणावलीकार आनी हेर मानेस्त. (अक्षंदा राणे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

साळकार: दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालया वतीन घुंवळे वखदां आड जागृताय

वास्को: घुंवळे वखदांचो परिणाम तीं घेवप्यां सयत समाज, कुटुंबाचेरूय जाता. हीं घुंवळे वखदां घेवपी व्यक्तीकूच न्हय तर हेरांकूय सामकीच वायट. तांचो परिणाम सगळ्यांक भोगचो पडटा. ताका लागून घुंवळे वखदां पसून बरेच पयस रावचें. तशेंच हेरांनीय हीं घुंवळे वखदां वापरचीं न्हय हाची जतनाय घेवन जागृताय करची अशें आवाहन वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी केलें. 

सड्यावेल्या दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालयान घुंवळे वखदां आड जागृताय करपा खातीर आयोजीत केल्ले जागृती फेरयेंत आमदार साळकार हांणी वांटो घेतलो. हे फेरये वेळार ते उलयताले. 

ह्या वेळार विद्यालयाचे वेवस्थापक संजय बाणावलीकार, प्राचार्य मृणाल कोरगांवकार, नगरसेविका शमी साळकार, प्रा. सुनील शेट, प्रा. श्रीकांत पालसकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 

दिपविहार उच्च माध्यमीक विद्यालयान आयोजीत केल्ल्या जागृती उपक्रमाची साळकर हांणी ह्या वेळार तोखणाय केली. 

प्रत्येकाक घुंवळे वखदां घेवन जावपी वायट परिणामांची पुरायेन म्हायती आसप गरजेचें. तशेंच ताचे वायट परिणाम हेरांकूय सांगून जागृताय करी अशें साळकार हांणी फुडें सांगलें. घुवळे वखदां घेतिल्ल्यान संबंदीतांच्या कुटुंबाकूय कसले त्रास सहन करचे पडटात हाचीं उदाहरणांय तांणी दिलीं. घुंवळे वखदां आड जागृताय करपाचे अशेच उपक्रम हातांत घेवपाचें आवाहन तांणी केलें. 

ह्या वेळार प्राचार्य मृणाल कोरगांवकार हांणी घुवळे वखदां आड जागृताय उपक्रमाक वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक तशेंच हेरांक येवकार दिलो. बाणावलीकार हांणीय ह्या वेळार आपले विचार मांडले. सुनील शेट हांणी ह्या उपक्रमाचें सुत्रसंचालन केलें. श्रीकांत पालसकार हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. 

हे फेरयेक वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच शिक्षकांनी हे फेरयेंत वांटो घेवन पुराय शारांत घुंवळे वखदां आड जागृताय केली आनी घोशणा दिलीं.