घुंवळी पदार्थ्यांचे समस्येक गोंय पुलीस जापसालदारः पालेकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः गोंयांत घुंवळी पदार्थ्यांची समस्या आतां दर्या देगा पुरती मर्यादीत रावली आनी. ती खेड्या- पाड्यांनी पावल्या आनी हाका गोंयचें पुलीस खातें जापसालदार आसा असो आरोप करतना आम आदमी पक्षाच्या गोंय फाट्याचे अध्यक्ष अॅड अमीत पालेकार हांणी गोंय मेडिकल कॉलेंजांतल्या गांजो प्रकरणांत दोतोरकीचें शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांची कारकिर्द उद्ध्वस्त करनाकात अशें मागलां.
गोंय मेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्टेलांत गांजो सापपलो हे घडणुकेची फाटपुरवण करपाचें सोडून गोंय प्रशासन पांच इंटर्नाक दोशी थारावन मेकळें जालां. राजकीय कारणा खातीर तांकां गांजो प्रकरणांत घुस्पायलां. ताका लागून तांची पुराय कारकिर्द धोक्यांत येतली.  सरकारान चवकशी करून फावो ती कारवाय करपाक जाय आशिल्ली अशें तांणी म्हणलां.
घुंवळी पदार्थ समस्येचेर नियंत्रण दवोरपाक पुलीस यंत्रणा सामकी अपेशी धारल्या. दर्या देग वाठारांनी कोणाचीच भिरांत बाळगिनास्तना घुंवळी पदार्थ्यांचे वेव्हार चलतात. ही समस्या आतां गावगावांनी पावल्या आनी हे समस्येन आतां गंभीर स्वरूप घेतलां आनी पुलीस यंत्रणा कांयच करना अशें पालेकार हांणी एके प्रसिद्धी पत्रकांत म्हणलां.