घर रीण येवजण आतां सगल्यां खातीरः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फेब्रुवारीच्यान समाज कल्याण खात्या वरवीं राबयतले

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : घर रीण येवजण समाज कल्याण खात्या वरवीं सगल्यां खातीर राबोवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. हे विशींची प्रक्रिया ह्या म्हयन्यांत पुराय जाल्यार फेब्रुवारीच्यान येवजण सगल्यां खातीर उक्तीं करतले. ते नदरेन प्रक्रिया नेटान करपाच्यो सुचोवण्यो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समाज कल्याण खात्याचे संचालक अानी वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्यात.

अंदूंच्या अर्थसंकल्पाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी प्रशासनांतल्या अधिकाऱ्यांच्यो बसका घेवपाचें सत्र सुरू केला. फाटले तीन-चार दीस ते अधिकाऱ्यांच्यो बसका घेवन नियाळ घेतात. सचीव, खातें मुखेली, जिल्होधिकारी, उपजिल्होधिकारी, मामलेदार हांचे उपरांत तांणी बिरेस्तारा वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन नियाळ घेतलो. ह्या वेळार सरकाराची घर रीण येवजण हाचे मुखार सगल्यां खातीर राबोवपाचो निर्णय घेतला. ही येवजण समाज कल्याण खात्या वरवीं सगल्यां मेरेन पावोवपाचो विचार बसकेंत जालो. ते नदरेन वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी काम सुरू करचें अशें निर्देश मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याची म्हायती वित्त खात्यांतल्या सुत्रांनी दिली.
सरकारी कामांची बिलां वेळांत फारीक जातात. पूण ते उपरांत बिलां घेवपी ‘जिएसटी’ जमा करतात वा ना, हाचो नियाळ घेवन ताचो डेटा लेखा विभागान सरकाराक सादर करपाच्यो सुचोवण्यो मुख्यमंत्र्यान दिल्यात. ​जिल्हो मिनरल निधीचो चडांत चड वापर दोनूय जिल्ह्यांतल्या विकास कामां खातीर करतले. ते खातीरचे प्रस्ताव दोनूय जिल्ह्याधिकाऱ्यां कडल्यान घेवचे आनी ताचेर काम सुरू करपाचे बसकेंत थारलें.
राज्यांतल्यान सध्याचे स्थितींत कितलो ‘जिएसटी’ जमा जाता हाचो नियाळ घेवन तातूंत वाड करपा खातीर पावलां उबारपाक जाय हे विशीं बसकेंत चर्चा जाली. ते नदरेन मुख्यमंत्र्यान कांय सुचोवण्याे केल्यात, अशेंय सुत्रांनी सांगलें.