घरांचेर झाडां पडिल्ल्या घर धनयांक आमदारा कडल्यान अर्थीक मजत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवोली: ओशेल वाठारांत घरांचेर झाडां पडिल्ल्या घर धनयांक शिवोलीची आमदार डिलायला लोबो हांचे कडल्यान अर्थीक आदार दिलो. 7 जून दिसा राम तारी वाडो हांगासरल्या तीन घरांचेर तीन झाडां पडिल्लीं. हातूंत तीन घरांचें लुकसाण जाल्लें. ओशेल पंचायत मंडळान फुडाकार घेवन उजो पालोवपी दळ आनी थळाव्यांच्या आदारान झाडां कुशीक काडपाक मजत केल्ली. उपरांत आतां आमदारा कडल्यान मजत केली.
बाबय चोडणकार, रवींद्र घाटवळ आनी जयंत चोडणकार हांकां आमदार डिलायला लोबो हांचे कडल्यान अर्थीक मजत दिली. ह्या वेळार सरपंच वंदना नार्वेंकार, उपसरपंच प्रवीण कोचरेकार,  पंचायत वांगडी मंगेश चोडणकार, आदले पंच वांगडी गजानन नार्वेंकार ग्रामस्थ विनय वायंगणकार हाजीर आशिल्ले.
घर धनयांक सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत मेळोवन दिवपाचो यत्न करतले अशें आस्वासन डिलायला लोबो हांणी ह्या वेळार दिलें. थळाव्या पंचायतीन केल्ल्या कार्याचे आमदारान तोखणाय केली. सरपंच वंदना नार्वेंकार हांणी आमदाराचे उपकार आठयले.