घरवापसी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्पेस एक्साचो फाल्कन 9 बुस्टर अंतराळांत गेले उपरांत परत पृथ्वीचेर येतना. यान अंतराळांत वतना वाटेर हे बुस्टर वेगळे जातात आनी पृथ्वीचेर परतून येतात .