घरफोडींतले बिहारी टोळयेक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशें ः शिवोली आनी साळगांव ह्या वाठारांनी रेस्टाॅरंट धनी आनी आदल्या सरपंचाचें घर फोडून 15 लाखांचो म्हालवज चोरिल्ल्या प्रकरणाचो तपास लावपाक पुलिसांक येस आयलां. घरफोडींतले बिहारी टोळयेंतल्या पांच जाणांक अटक केल्या. गोंयां सयत दिल्ली आनी बिहारांत दुबावितांक धरल्यात. दुबावितां मदीं शिवोलेंतल्या एका नामनेच्या रेस्टाॅरंटाच्या कामगाराचो आसपाव आसा. दुबावितान आपल्याच धनयाच्या घरांत चोरी केल्ली.
अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं मिथुन कुमार परिहार (30, रावपी बिहार), अरूणकुमार तंती (22, रावपी आसगांव आनी मूळ बिहार) परम उपेंद्र चोडणकार (23, रावपी बादे, आसगांव), सुंदर फजलू खान (21, रावपी बिहार) आनी शेख राजू (23, रावपी बिहार) हांचो आसपाव आसा. सुंदर खान हाका बिहारांतल्यान जाल्यार शेख राजू हाका दिल्लींतल्यान पुलिसांनी धरून अटक केली. जाल्यार उरिल्ल्या तिगांक गोंयांत धरून अटक केली. नदीम आनी मिस्टर हे मूळ बिहारांतले दोगूय दुबावीत फरारी आसात.
ह्यो चोरयेच्यो घडणुको केरे, वाडी शिवोली आनी ताब्रावाडो, साळगांव हांगा फाटल्या 15 आनी 16 मे 2022 मजगतीं
घडिल्ल्यो. दोनूय चोरयांनी समानता आसली. ताका लागून एकेच
पद्दतीन केल्ल्या चोरयांनी एकेच टोळयेचो हात आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें.
सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आदारान चवकशेक गती दीत दोन
म्हयन्यांच्या काळा उपरांत ह्या प्रकरणाचो तपास लावपाक पुलिसांक येस आयलां.
वयल्या दिसा दुबावितांनी केरेवाडी शिवोलेच्या मारिया ग्राना हांच्या बंद घरांत चोरी केल्ली. घराचें मुख्य दार तोडून दुबावीत भितर घुसले आनी तांणी घरांतले भांगराचे, रुप्याचे आनी हिऱ्याचे दागिने, पोरण्यो कांचो, वक्ल आनी 3 हजार युरो मेळून 15 लाख 12 हजार 610 रुपयांचो म्हालवज फारायिल्लो जाल्यार ताब्राभाट साळगांवां आदली सरपंच लाफेरा गोम्स हांच्या घरांत चोरी जाल्ली. ह्या प्रकरणांत बापूय लुकास रेमेडियस हांणी कागाळ केल्ली. घर धनीण विदेशांत गेल्ली. ही संद सादून दुबावितांनी घराचें मुख्य दार फोडून चोरी केल्ली. ह्या घरांतल्यान रोख रुपया आनी कांय विदेशी चलन फारायिल्लें.
हे चोरये पैकीं पोरण्यो कांचो, भांगराचे आनी रुप्याचे कांय दागिने, कॅमेरा आनी शंबर युरो असो म्हालवज जप्त केला. हेर चोरयेंतल्या सामानाचो आनी फरारी जाल्ल्या दोगां दुबावितांचो पुलीस सोद घेतात. दुबावीत परम चोडणकार हो शिवोलेंतल्या घर धनयाच्या रेस्टाॅरंटांतले बेकरीचेर कामाक आसलो. तो दुबावीत सुंदर खानाक बंद आशिल्ल्या घरांची माहिती दितालो.
ही कारवाय पुलीस अधिक्षक शोबीत सक्सेना, उपअधिक्षक विश्वेश कर्पे, जिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला निरिक्षक प्रशल नायक देसाय, सचिन लोकरे हांच्या फुडारपणा खाला उपनिरिक्षक अतिकेश खेडेकार, विराज कोरगांवकार, धीरज देविदास, तेजेसकुमार नायक, स्नेहा सावळ, सहाय्यक उपनिरिक्षक मोहन परब, हवालदार अनिल पिळगांवकार, महेंद्र मांद्रेंकार, काॅन्स्टेबल रुपेश आजगांवकार, मयुर घाडी, राहुल अंगोलकर, निकितेश नायक, श्रीकृष्ण रेडकार, स्नेहल मळीक आनी रामदास हरमलकार ह्या पथकान केली.
ही घडणूक घडटकच आमी ते टोळयेच्या मागार आसले. दोन म्हयन्यां उपरांत आमच्या तपासाक येस आयलें. काॅन्स्टेबल रुपेश आजगांवकार हांणी ह्या प्रकरणाचो तपास लावपांत म्हत्वाची भुमिका केल्या.
दुबावीत टोळयेचो राज्यांतल्या हेर गुन्यांवांतूय आसपाव आसा काय कितें हाचो तपास आमी करतात. दुबावीत सुंदर खान हाचो दिल्लींतल्या घरफोडीच्या प्रकरणांत आसपाव आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधिक्षक शोबित सक्सेना हांणी दिली.
हे घरफोडीचो तपास लावपी पुलीस पथकाचे पुलीस महासंचालक आनी महानिरिक्षकांनी कवतूक केलां आनी तांकां
इनामां दितलें अशेंय सक्सेना हांणी सांगलें.