घटक राज्य दिसा तार पुलाचें लोकार्पण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशें ः म्हापशेंचे म्हापसा न्हंये वयलो नवो समांतर तार पूल आतां लागीं लागीं जायत आयला. येता त्या घटक राज्य दिसा म्हणल्यार 30 मेक सांजवेळा 6 वरांचेर मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं ह्या पुलाचें लोकार्पण जातलें. पूल उक्तो जाता आशिल्ल्यान पावसांत ह्या वाठारांत निर्माण जावपी समस्या पयस जातली.
ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार ज्योशुआ डिसोझा, आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा, पालिका मंडळ, जीएसआयडीसीचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. 10.30 कोटी रुपया मोडून उबारिल्ल्या ह्या तार पुलाचें बांदकाम डिसेंबरांत हातांत घेतिल्लें. हो पूल स ते आठ म्हयन्यां भितर पुराय करपाची जापसालदारकी कंत्राटदाराचेर घाल्ली. गोंय मुळाव्या साधन सुविधा महामंडळाचे वतीन (जीएसआयडीसी) पुलाचें बांदकाम केलां.
ह्या पुलाचें बांदकाम फाटल्या डिसेंबर म्हयन्यांत हातांत घेतिल्लें. पूल मार्च म्हयन्यांत पूर्ण करून एप्रीलांत पुलाचें लोकार्पण करतले असो हावेस बाळगिल्लो. पूण बांदकाम पूर्ण जावपाक कळाव जाल्ल्यान थारावन दिल्ल्या म्हयन्यांत काम पूर्ण जावंक पावलें ना.
घटक राज्य दिसा पुलाचें लोकार्पण करपा खाचीर फाटल्या दोन दिसां सावन ह्या पुलाचें उरिल्लें काम पूर्ण करपाचो वावर झुजा पांवड्यार हातांत घेतलां. सध्या ह्या पुला वयलें डांबरीकरण पूर्ण जालां. हेर कामां जाता तितले बेगीन पूर्ण करपाचें उतर कंत्राटदारान दिलां.