गौरीष धोंड हांचो बेळगांवांत भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
बेळगांवः रोटरी क्लब प्रांत 3170चे प्रांतपाल आनी गोंयचे नामनेचे हॉटेलियर आनी समाज सेवक गौरीष धोंड हांचो उद्यमबाग- बेळगांव हांगच्या कलाश्री बंम्ब आनी फर्निचर मॉला वतीन भोवमान केलो. कलाश्री ग्रुपान बेळगांव आनी गोंयांत लोकांक रोजगाराची संद उबलब्ध करून दिल्ले खातीर तशेंच सामाजीक कारणाक केल्ले मजती खातीर धोंड हांणी तांची तुस्त केली. तरेकवार लोकाभिमुख प्रकल्पां वरवीं बेळगांव, हुबळी- धारवाड वाठारांत लोकांक मजत करपाच्या धोंड हांच्या वावराक लागून कलाश्री ग्रपान तांचो व्हो भोवमान केला.
धोंड हांचे हस्तुकीं रोटरी क्लबाच्या बेळगांव वाठारांतल्या लोकां खातीर वेगवेगळ्या उपक्रमाची सुरवात केली. कलाश्री बॅम्बचे वेवस्थापकीय संचालक प्रकाश दोळेकर हांचे हस्तुकीं धोंड हांचो भोवमान केलो. दोळेकार हांणी आपली कंपनी गोंय हस्तकला म्हामंडळाक रजिस्ट्रर करची. ताका लागून बेळगांवात खरेदी करपाक येवपी गोंयकारां मेरेन हस्तकला वस्तू पावतल्यो अशी सुचोवणी धोंड हांणी तांका केली. भोवमान कार्यावळीक सुकन्या दोळेकर, अनंत नाडगौडा, सतीश जुटेकर आनी बेळगांव रोटरी क्लबाचो अध्यक्ष आनी सचीव हाजीर आशिल्ले.