गोवा शिपयार्डाक दिल्ली एनओसी रद्द करपाची एमएमसी बसकेंत मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः गोवा शिपयार्डाक तांचे नवे बिल्डिंगे खातीर दिल्ल्या ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्राच्या प्रश्ना वयल्यान मंगळारा मुरगांव पालिका मंडळाचे (एमएमसी) बसकेंत बरीच तापातापी जाली. ही ऑक्युपन्सी तशेंच शिपयार्डाक दिल्ली एनओसी बेगोबेग रद्द करपाची मागणी नगरसेवकांनी करून ते संबंदीचो थाराव पास केलो. पालिका प्रशासन खात्यान धाडिल्ल्या पत्राक लागून आमी शिपयार्डाक एनओसी दिल्ली अशें नगराध्यक्ष लियो रॉड्रिग्ज हांणी बसके उपरांत पत्रकारांक सांगलें.
फाटल्या तीन म्हयन्यां सावन शिपयार्डाच्या ऑक्युपन्सीचो प्रश्न चल्ला. पालिका प्रशासन खात्यान ती दिवपाक लायिल्ल्यान आमी ती दिली अशें नगराध्यक्षान सांगलें. शिपयार्डान मुखेल रस्त्यार बांदिल्ली राखणे वणत बांदकामा उपरांत मोडून उडोवपाचें उतर दिल्लें मात ताका पाळो दिलो ना. पालिका प्रशासनाच्या निर्णया आड न्यायालयांत याचिका सादर करची अशी सुचोवणी नगरसेवकांनी केल्या.
वॉर्ड 15ची नगरसेविका प्रिया राऊत हिणे पालिका प्रशासनान लोकनियुक्त पालिका मंडळाचेर चेंपण हाडपाचें जें काम केला ते विशी नाराजी उक्तायली. शिपयार्डान थळाव्यांक रोजगार मेळना तेन्ना तांचे चड लाड करपाची गरज ना अशें तिणे सांगलें. पालिका प्रशासन खात्याक हाताक धरून शिपयार्ड आपल्याक जाय तें करता हे कायद्याक धरून ना अशें नगरसेवक आनी वास्को भाजपा मंडळ अध्यक्ष दीपक नायक हांणी सांगलें.