गोवा शिपयार्डाक करपूर्व 135 कोटी नफो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को, प्रतिनिधी: गोवा शिपयार्डान अर्थीक वर्स २०२२- २३ खातीर प्रभावी कामगिरी केल्या. कर पूर्व नफो 205 कोटींचेर पाविल्ल्यान दोळे दिपकावपी वाड नोंद जाल्या. फाटल्या वर्सा हो करपूर्व नफो 135 कोटी आशिल्लो. कंपनीचें मोल 1 हजार 246 कोटी जालां. तें फाटल्या वर्साचे तुळेंत 9 टक्के चड आसा. हे कंपनीची ऑपरेशनल येणावळ 869 कोटींचेर पावल्या. फाटल्या वर्सा ती 741 कोटी आशिल्ली. खुबशीं आव्हानां मुखार आसून लेगीत कंपनीन वर्सभर बरें काम केलां, अशें गोवा शिपयार्डचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांणी सांगलें.
गोवा शिपयार्डची 57 वी वर्सुकी बसका जाली. ह्या वेळार उपाध्याय हांणी कंपनीचे उदरगतीचो आढावो घेतलो. अंदूं वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेंत 33 टक्के निमाणो लाव घोशीत केलो. अंदूं पेड- अप भागभांडवलाचेर वट्ट 108 टक्के लाव दिला. फाटल्या वर्सा तो 87 टक्के आशिल्लो, अशें उपाध्याय हांणी सांगलें.
गोवा शिपयार्ड ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ , विवीध संरक्षण प्लॅटफॉर्मांत’ कृत्रिम बुद्धीमता तंत्रज्ञानाचो’ अवलंब, ‘मिशन रक्षा ज्ञान’ आनी हेर उपक्रमांची सक्रियपणान अंमलबजावणी करता अशेंय तांणी स्पश्ट केलें.