गोवा शिपयार्डांत पयशे घेवन नोकर भरती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवचे आदले नगराध्यक्ष नंदादीप रावत हांचो खर आरोप

वास्को: गोवा शिपयार्ड वेवस्थापन आनी कामगार संघटणा, कामगार भरती करतना पयशे घेतात असो खर आरोप मुरगांवचे आदले नगराध्यक्ष नंदादीप रावत हांणी बिरेस्तारा केलो. गोवा शिपयार्ड कामगार संघटणेंत बदल करपाची सामकी गरज आसा. तो बदल जालो जाल्यारूच गोंयकारांक गोवा शिपयार्डांत नोकऱ्यो मेळूंक शकतल्यो अशें तांणी स्पश्ट केलें.

वास्को भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष आनी आदले नगराध्यक्ष दीपक नायक हांणीय गोवा शिपयार्डांतली सोसायटी ही गोवा शिपयार्ड कामगार संघटणेचे आदले अध्यक्ष चलयतात. तो निवृत्त जाला. तो पयशे घेवन कारवार, काणकोणच्या लोकांक कामाक लायता असो आरोप केलो. आमी गोवा शिपयार्डाच्या कामगार भरती संबंदी म्हायती हक्क खाला सगली म्हायती वेवस्थापना कडल्यान मागयतले अशें तांणी स्पश्ट केलें.

नंदादीप रावत आनी दीपक नायक हे म्हायती हक्क खाला म्हायती मेळची हे खातीर अर्ज दिवपा खातीर बिरेस्तारा सकाळीं थंय आयिल्ले तेन्ना तांकां गेटी भायर रावपाक सांगलें. ते विशीं तांणी तिडक उक्तायली. गोवा शिपायार्डांत थळाव्यांक तशेंच गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळनात जाल्यार गोवा शिपयार्डाचो फायदो कितें अशी प्रतिक्रिया व्यक्त जायत आसा.

ह्या वेळार दीपक नायक हांणी कांय प्रकरणाचेर उजवाड घालो. हालींच जी कामगार भरती जाल्या तातूंत गोंयकारांक संद दिनासतना गोंया भायल्या लोकांक नोकऱ्यांनी आस्पावन घेतिल्ल्याचो दावो तांणी केलो. ह्या प्रकरणांत सत्य परिस्थिती कितें आसा हें समजुपा खातीर आमी म्हायती हक्का खाला म्हायती मागयतले. गोवा शिपायार्डांत प्युनाची भरती जाली थंय लेगीत थळाव्या तरणाट्यांक कुशीक उडयले. हे विशीं विचारपूस केली तेन्ना संबंदितांक तांत्रीक ज्ञान नाशिल्ल्याचें सांगलें. आतां प्युना खातीर कसलें तांत्रीक ज्ञान हांकां जाय हें समजुपाक मार्ग ना अशें तांणी म्हणलें. थळावे तरणाटे नोकऱ्यां खातीर अर्ज करीत नाशिल्ल्याचें सांगून वेवस्थापन लोकांची दिशाभूल करतात. म्हजे म्हायती प्रमाण सुमार 13 ते 14 जाणांनी अर्ज सादर केल्यात. पूण तांकां कुशीक उडयिल्ल्याचो दावो दीपक नायक हांणी केलो.

ही गजाल आमी मुख्यमंत्र्या मुखार मांडल्या. तांणी वेवस्थापना कडेन चर्चा करपाचें आस्वासन दिलां. थळाव्यांक नोकरेंत आस्पावन घेवचें हे खातीर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हे लेगीत आपले परीन यत्न करीत आसात अशें दीपक नायक हांणी सांगलें. पूण तांणी दक्षीण गोंयचे खासदार फ्रान्सीस सार्दीन हांकां लक्ष्य केलें. ते हे विशीं कांयच हालचाल करिनाशिल्ल्याचो आरोप केलो. गोवा शिपायार्डांत थळाव्यांक प्राधान्य दिनात जाल्यार लोकांच्या सहकार्यान रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी तांणी दिली.

नंदादीप रावत हांणी हाचे पयलीं गोवा शिपयार्डांत खूबशे जाण गोंयकारूच आशिल्ले. पूण आतां ते निवृत्त जाले उपरांत थंय गोंया भायल्या लोकांक कामार घेत आशिल्ल्याचो दावो केलो. गोंया भायले हांगा येतात आनी गोवा शिपयार्डांत कायमस्वरुपी नोकरी मेळोवन 40 ते 50 हजार रुपया पगार घेतात. जाल्यार थळाव्यांक तात्पुरत्या स्वरुपाची नोकरी मेळटा आनी तांकां फक्त 10 ते 12 हजार रुपया पगार मेळटा अशें तांणी म्हणलें.

ह्या कामगार भरतींत कांय घोटाळो आसत जाल्यार आमी ओगी बसचे नात. आमी लोकां सयत रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी रावत हांणी दिली. ह्या एकंदर परिस्थितीची म्हायती आमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांकां दिल्ल्याचें तांणी म्हणलें.