गोवा वेल्हाक टायब्रेकरांत जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले गोवा टायगर कप 2022 हे अखील गोंय पांवड्या वयले आंतरगांव फुटबॉल सर्तींत गोवा वेल्हा स्पोर्ट्स क्लबान शापोरा युवाक संघाक टायब्रेकरांत 8-7 अशा गोल फरकांनी हारयलो.

मॅच कळंगूटच्या पोरियट मैदानाचेर जाली. दोनूय क्लब बादाबाद उरिल्ल्यान निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो. हातूंत गोवा वेल्हान सेय मेळयलें. गोवा वेल्हाच्या जोसेफ रॉड्रिगीशाची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

रोझमन क्रूझ फुडले फेरयेंत

नागोवा-वेर्णेंच्या रोझमन क्रूझान फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली. ताणें नावेलीच्या रोझरी मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत पॅरीश यूथ नुवेंक टायब्रेकरांत 6-5 अशा गोल फरकांनी हारयलो.

पुर्ण वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब गोलाविणें बादाबाद आशिल्ले. ताका लागून निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो. हातूंत नुवें वतीन जॉयवीन, जोनास, सॅनफोर्ड, मायरन आनी फ्रान्सीस हांणी गोल केले, जाल्यार रोझमन क्रूझा वतीन हिल्टन इमाम, ज्योकीं, डॅस्मंड, सावियो आनी फुल्गांको हांणी गोल केले.

वेर्णा वॅटरन्स जिखलो

कांदोळीच्या डॉ. गुस्तांव मोंतेरो मैदानाचेर जाल्ले वॅटरन्स मॅचींत वेर्णा वॅटरन्सान चिंचोणें वॅटरन्साक टायब्रेकरांत 4-3 अशा गोल फरकांनी हारयलो.

पुर्ण वेळाच्या खेळांत एकूय गोल जालो ना. वेर्णा वॅटरन्सा वतीन रेमेडियो बार्रेटो, सॅबी वाझ, संदीप शंकर आनी जॉन मिरांडा हांणी गोल केले, जाल्यार चिंचोणे वतीन प्रकाश च्यारी, जॉन डायस आनी बाबुस बोस हांणी गोल केले. चिंचोणेच्या प्रेस्ली परेराची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.