गोवा डेरी: अर्ज भायरायिल्ल्याचो निवाडो आयज करतले जाहीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोवा डेरी वेंचणुकेंत सांत आंद्रें हांगासरले सहकारी दूद उत्पादन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश एडाथाडन हांचो उमेदवारी अर्ज भायरायिल्लो. हे खातीर तांणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत आव्हान दिल्लें. हे विशींचो निवाडो आयज (बिरेस्तार) जाहीर करतले.

गोवा डेरी वेंचणुके खातीर सांत आंद्रे हांगासरले सहकारी दूद उत्पादन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश एडाथाडन हांणी अर्ज दाखल केल्लो. वेंचणूक लडोवपा खातीर गरजेच्यो अटी पुराय जायनाशिल्ल्याचो दावो करून वेंचणूक निर्वाचन अधिकाऱ्यान अर्ज भायरायिल्लो. उपरांत एडाथाडन हांणी खंडपिठांत आव्हान दिलें. तशेंच याचिकेचो निकाल लाग मेरेन वेंचणूक स्थगीत दवरपाची मागणी केल्ली. मजगतीं गोवा डेरीची वेंचणूक 19 जूनाक जावपाची आसा.

मजगतीं, राजेश फळदेसाय आनी माधव सहकारी हांणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. ह्या प्रकरणाची सुनावणी घेवन खंडपिठान मंगळारा निवाडो राखीव दवरिल्लो, तो आतां आयज जाहीर करतले.