गोवा डेरीचें दूद परतून जातलें म्हारग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

णजी : दुदाचो दर प्रति लिटर 4 रुपयानी वाडोवपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. चार रुपयांतल्यान दोन रुपया शेतकारांक जाल्यार 2 रुपया गोवा डेरीक मेळटले. सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ही म्हायती दिली. सुदारीत दराची कार्यवाही करपाचो निर्णय प्रशासक घेतले. दुदाचो दर वाडोवचो, असो प्रस्ताव गोवा डेरीन सादर केल्लो. उण्या फॅटाचे दूद 50 रुपया लिटर आसा. ते चार रुपयांनी वाडून 54 रुपया जातलें.