गोवा टॅक्सी अ‍ॅपाचेर चालकाचो फोटू आनी रेटींग; सुरक्षे खातीर म्हत्वपूर्ण बदल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: फुडल्या कांय दिसांत लाँच जावन 5 जानेवारी सावन मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार चालीक लागपी गोवा टॅक्सी अ‍ॅपाचेर टॅक्सी चालकाचो फोटू, नांव तशेंच प्रवाशांचे त्या टॅक्सीक मेळपी रेटिंगूय दितले. चालकाचो फोटू सुरक्षीत आसतलो. जाल्यार रेटिंगेक लागून पर्यटकांक जाय ती टॅक्सी घेवंक मेळटली. तशेंच ह्या बदलाक लागून टॅक्सी चालकांचे वागणुकेंत लेगीत सुदारणा जावपाक मजत जातली.

गोंय हें पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान दर वर्सा लाखांनी देशी-विदेशी पर्यटक भेट दितात. आतां मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून पर्यटकांचे संख्येंत आनीक वाड जातली. हे फाटभुंयेर पर्यटकांक पारदर्शक सेवा दिवपा हेतानूच सरकारान गोवा टॅक्सी अ‍ॅप 5 जानेवारी पयलीं लाँच करून चालीक लावपाचें निश्चीत केलां.

पर्यटकांची सुरक्षा, पारदर्शकताय आनी टॅक्सी चालकां मदीं सर्त वाडून ताचो फायदो पर्यटकांक मेळचो हे खातीर अ‍ॅपांत कांय बदल केल्यात. ताचोच भाग म्हूण पर्यटकांनी अ‍ॅपा वरवीं टॅक्सी बूक केले उपरांत तांकां संबंदीत टॅक्सी चालकाचो फोटू आनी नांव अ‍ॅपाचेर दिसतलें. दुसरे वटेन प्रवाशां कडल्यान ते टॅक्सीक मेळपी रेटिंगूय दिसतलें. हें रेटींग टॅक्सी चालका कडल्यान दितात ते सेवेचेर निंबून आसतलें. जाची सेवा बरी ते टॅक्सीक चड रेटींग आसतलें. हातूंतल्यान पर्यटकांक आपल्याक जाय तशी टॅक्सी बूक करपाची संद मेळटली. तशेंच हातूंतल्यान टॅक्सी चालकूय रेटिंगे खातीर प्रामाणीक सेवा दितले अशी आस्त येरादारी संचालक राजन सातार्डेकार हांणी ‘भांगरभूंय’ कडेन उलयतना दिली.

गोवा इलेक्ट्रॅनिक्स लिमिटेडा कडल्यान (जीईएल) गोवा टॅक्सी अ‍ॅप उपलब्ध केल्यात. गोंयांतल्या टॅक्सी धनयांक अ‍ॅपा खाला नांव नोंद करपाचें आवाहन पर्यटन खात्यान केलां. ह्या अ‍ॅपांत पेडणें म्हालांतल्या टॅक्सी परवानो आशिल्ल्या टॅक्सी धनयांक पयलें प्राधान्य दितले अशेंय पर्यटन खात्यान म्हणलां.