गोवा कॅन वतीन केल्ल्या कागाळींची दखल घेवन फोंडेंच्या अतिरिक्त जिल्होधिकार्‍यान घेतली बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें, प्रतिनिधी: फोंडेंच्या कदंब महामंडळाच्या बस स्टॅण्डाचेर गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करूंक नाशिल्ल्यान गोवा कॅन वतीन केल्ल्या कागाळींची दखल घेतली. फोंडेंचे अतिरिक्त जिल्होधिकारी पुंडलीक खोजर्वेंकार हांणी खासा विवीध खात्यांच्या अधिकार्‍यांची बसका घेवन हो प्रस्न सोडोवपाचे यत्न सुरू केल्यात.
हे बसकेक गोवा कॅनचे रोलंड मार्टिन, फोंडे उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी अजित कामत, सुशील मोरजकार, येरादारी उपसंचालक संतोष गावडे, उपनिरीक्षक सुरज काणकोणकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
हे विशीं चड म्हायती दितना कॅनचे रोलंड मार्टिन हांणी, फाटल्या कांय वर्सां सावन कदंब बस स्टॅण्डाचेर प्रवाशाक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक महामंडळ अपेशी थारलें. बसी संबंदी दाखोवपी तकटो गायब जाल्लो. तशेंच हेर सुविधा प्रशासनाक मेळनाशिल्ल्यो. मात गोवा कॅना वतीन कागाळ दिले उपरांत रोखडीच खासा बसका घेतली. फोंडेंचे अतिरिक्त जिल्होधिकारी पुंडलीक खोजर्वेंकार हांचे अध्यक्षते खाला जाल्ले बसकेंत खुबशे निर्णय घेतले. कांय दिसां आदीं बंद दवरिल्लें शौचालय सुरु करून प्रवाशांची गैर वेवस्था पयस केली. तशेंच तकटो लावपाक रंगकाम हातांत घेतलें. बस स्टॅण्डाचेर रातच्या वेळार काळोख पातळिल्ल्यान पुलिसांनी गस्त घालपाचो आदेश अतिरिक्त जिल्होधिकार्‍यांनी दिल्ल्याचें सांगलें.
कदंब बस स्टॅण्डाचेर येरादारीची समस्या दिसता. ताका लागून प्रवाशांचे सुरक्षीतताये खातीर गरजेचे उपाय काडपा खातीर येरादारी पुलिसांनी कांय सुचवण्यो केल्यात. बसकेंत बांदकाम खात्याचे अभियंते हाजीर रावूंक नाशिल्ल्यान कांय प्रस्नांचेर चर्चा जावंक ना, अशें मार्टिन हांणी सांगलें.