गोमॅकॉ हॉस्टेलांत रातीं धा उपरांत प्रवेश बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी: गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या भुरग्यांच्या हॉस्टेलांत रातीं धा उपरांत सगल्यांक प्रवेश बंद केला. एकल्या भुरग्याक जाल्ली मारपेट आनी उपरांत घुंवळे वखदां मेळपाचे फाटभुंयेर गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या प्रशासनान हॉस्टेलाचें नेम खर केल्यात. हॉस्टेलांत सध्या कर्फ्यू लागू केल्ल्याची म्हायती डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार हांणी दिली.
एका विद्यार्थ्याक मारपेट जाल्ले घडणुकेक तीन म्हयने जावन गेल्यात. दुबावितांचेर कारवाय करतना त्या भुरग्यांक हॉस्टेलांतल्यान काडून उडयल्यात. तशेंच घुंवळे वखदां प्रकरणांतल्या दुबावीत भुरग्यांचेर लेगीत कारवाय केल्या. हॉस्टेलांत रावपी विद्यार्थ्यां मदीं शिस्त निर्माण करपा खातीर कारवाय करप गरजेचें आशिल्ले, अशें डीन बांदेकार हांणी सांगलें.
हॉस्टेलांत रावपी खंयच्याच विद्यार्थ्याक रातीं धा उपरांत भायर वचपाक मेळना, तशेंच भायल्यान हॉस्टेलांत येवपाक मेळना. तेच प्रमाण भायल्या लोकांक कारणा खेरीत हॉस्टेलांत येवपाचेर बंदी आसा. सुरक्षा रक्षका कडेन नोंदणी तशेंच परवानगी घेतले उपरांतूच हॉस्टेलांत येवपाक मेळटा. तशेंच हॉस्टेल वॉर्डन आनी हेर अधिकारी हॉस्टेलाक अचकींत भेटी दिवन पळोवणी करतात.

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलाच्या चल्यांच्या हॉस्टेलांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो प्रस्ताव आसा. म्हाविद्यालय प्रसासनान हालीच गोंय साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळा कडेन (जीएसआयडीसी) हो प्रस्ताव धाडला. ह्या प्रस्तावाची फाटपुरवण जातली, अशी म्हायती गोपांनी दिली.