गोमॅकाँत पावलीं घुंवळे वखदां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: बांबोळेच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत (गोमॅकॉ) गांजो पावलो. गोमॅकॉच्या बॉयज हॉस्टलांत सात ग्राम गांजो सांपडलो. ताचें मोल 700 रुपया आसा.

बॉयज हॉस्टेलाच्या शौचालयांत 26 मेक हो गांजो सांपडलो. हे संबंदांत हॉस्टलाचे वॉर्डन डॉ. झिलियो डिमेल हांणी आगशी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या.

कागाळेच्या आदारान पुलिसांनी अज्ञातां आड घुंवळे वखदां प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव दाखल केला. हो गांजो हॉस्टेलांत कसो पावलो, हाचो पुलीस सोद घेतात. फुडलो तपास पुलीस उपनिरिक्षक सुजय कोरगांवकार करतात.