गोमंतक बाल शिक्षण परिशद कार्यकर्त्यांचो आयतारा मेळावो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः गोमंतक बाल शिक्षण परिशदे वतीन उत्तर गोंयांतल्या पायाभूथ शिक्षण कार्यकर्त्यांचो मेळावो आयतार 26 जूनाक फोंडेंच्या थ्रीफ्ट सरकारी संस्थेच्या आल्मेदा हायस्कुला लागींच्या सभाघरांत सकाळीं जातलो.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणांत पायाभूत शिक्षण स्तर आस्पावन घेतल्या उपरांत गोमंतक बाल शिक्षण परिशदेन ऑनलायन आनी प्रत्यक्ष हाजेरेंत प्रशिक्षण वर्ग तशेंच जाग्रुती शिबिरां घेतलीं. कोवीड आसतनाय ताकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पायाभूत शिक्षण स्तर घट करपाक जायत्या जाणांनी तयारी दखयल्ल्यान परिशदेन हे विशीं चड सहकार्य मेळोवपा खातीर कार्यकर्त्यांचो मेळावो आयोजीत केला. तातूंत परिशदेचे कायम वांगडी, आंगणवाडी कर्मचारी, पालक, संसथा चालक हांगा हाजीर रावपाक मेळटलें. पयलीं नोंदणी केल्ल्यांक हाजीर रावपाक मेळटलें. ते खातीर शुभदा मराठे (9423524775), झिलू गांवकार (9923651774) वा परिशदेचें कार्यालय सहाय्यक (9820664650) हांचे कडेन 22 जून मेरेन संपर्क सादचो अशें परिशदेचो कार्यवाहन सागर साकोर्डेकार हांणी कळीत केलां.