गोगलगाय पोटांत पांय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हे गोगलगायेक पलतडी वचपाचें आसलें. पळयात ती कशी चल्ली. तिचे फाटी वयल्या शंखाचेरुय लक्ष दवरात. गोगलगाय पोटांत पांय म्हणटात तें खरें.