गोंय सरकारान सागरमाला येवजण रद्द करची

केरळांत सागरमाला प्रकल्पा खातीर मातयेभरवण केल्लीं नुस्तेमार भावांची घरां. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ओलेन्सियो सिमोयसः एनएफडब्ल्यूएफची केरळांत संघर्श यात्रा

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः विझिंजन आंतरराष्ट्रीय बंदराचे ड्रेजिंग केल्ल्यान दर्याच्या धुपाक लागून केरळांतली 400 कुटुंबा विस्थापीत जाल्यांत. केंद्रीय बंदरां, बोटबांदणी आनी उदकांमार्ग मंत्रालयान केरळांतली बंदर विस्तार येवजण ताकतिकेन बंद करची. गोंय सरकारान सागरमाला येवजण रद्द केली ना जाल्यार गोंयांतल्या नुस्तेमार आनी दर्यादेगेर रावपी लोकांचीय तीच गत जातली, जी केरळांतल्या नुस्तेमारांची जाल्या, अशें नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे सरचिटणीस ओलेन्सियो सिमोयस हांणी सांगलें.

नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमची तिसरी राज्य नुस्तेमार संघर्श यात्रा केरळांतल्या वलीयाथूरा तिरुवनन्तपुरम केरळांत जाली. ह्या वेळार फोरमा वतीन केरळांतल्या पिडेस्त गांवाक भेट दिली.

सागरमाला खातीर बंदरांचो विस्तार करतात. गोंयांत लेगीत मुरगांव बंदराचो विस्तार करपाची केंद्राची येवजण आसा. कोळसो येरादारी खातीर हें सगळें चल्लां. हे येवजणेक लागून केरळ, गोंय आनी दर्यादेग आशिल्ल्या हेर राज्यांत पर्यावरणाचें व्हड प्रमाणांत घट्टण जातलें. तशेंच लोकांक कोळशाक लागून जावपी प्रदुशणाकूय फुडो करचो पडटलो. तशेंच गोंयांतल्या पर्यटनाक लेगीत ह्या कोळसो प्रदुशणाक लागून मार बसतलो, अशी भिरांत सिमोयस हांणी उक्तायली. केंद्र सरकारान सागरमाला प्रकल्पा खातीर केरळांतल्या दर्यादेग वाठारांत रावपी नुस्तेमारांची घरां मोडून उडयल्यांत. ते लोक जंय रावताले तीं गांवां सागरमाला प्रकल्पा खातीर नांगर भोंवडावन काबार केल्यांत. केंद्र सरकार गोंयांतूय सागरमाला प्रकल्प उबारपाक सोदता. गोंयांतल्या नुस्तेमारांची घरा अशेच तरेन ह्या प्रकल्पा खातीर मोडटले. ताका लागून गोंय सरकारान आमकां हो प्रकल्प गोंयांत नाका, अशें केंद्राक सांगचें अशी मागणी सिमोयश हांणी केल्या.

गोंयांत जूनांत नुस्तेमार संघर्श यात्राः सिमोयस

सागरमाला प्रकल्पाक लागून जावपी लुकसाणे विशीं गोंयांत नुस्तेमार भावां मदीं जनजागृती करचे खातीर गोंय नुस्तेमार संघर्श समितीची 16 आनी 17 जूनाक गोंयांत यात्रा जातली. नुस्तेमार संघर्श समितीची केरळांतली यात्रा हालींच सोंपल्या. हे यात्रेंत नुस्तेमार समाजाचे देशभरांतल्या फुडाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो, अशी म्हायती ओलेन्सियो सिमोयस हांणी दिली.