गोंय शिपयार्डाचे लाड करचे न्हय एमएमसी बसकेंत नगरसेवकांची सूचोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मुरगांवः मुरगांव पालिका मंडळाचे शुक्राराक जाल्ले बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. गोवा शिपयार्डांत थळाव्यो तरणाट्यांक नोकरेंत प्राधान्य दिवप आनी दर्या देगेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां नियमीत करपा खातीर थाराव पास  केले. पालिका वाठारांतल्या कोयराचे समस्येचेर आनी हेर विशयांचेर भासाभास करून थाराव पास केले.
गोवा शिपयार्ड थळाव्यांक नोकरी दिवपाक शकना जाल्यार तांचे लाड करप बंद करचें अशें नगरसेवक दीपक नायक हांणी सांगलें. शिपयार्डातल्या नोकऱ्या संबंदीचे चर्चेंत सगळया नगरसेवकांनी वांटो घेतलो. थळाव्या तरणाट्यां कडेन नोकऱ्यो दिवपाक आडनदर करपी शिपयार्डांक कसल्याक कामा खातीर परवाने दितना खर निर्बंध घालपाची सूचोवणी नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष आनी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांक केली.
2019 वर्सा मानून घेतिल्ल्या गोंय दर्या देग विभाग वेवस्थापन प्राधिकरणाचे येवजणे प्रमाण दर्या देगेर आशिल्लीं बेकायदेशीर घरां नियमीत करपाचो मुद्दो प्रभाग 17चो नगरसेवक फॅन्ड्रीक हेन्रीक हांणी उपस्थीत केलो. प्राधीकरणाक ते संबंदी पत्र बरोवपाचें थारलें. दर्या देगेर आशिल्ली घरां निमयीत करपाची मागणी करपी मुरगांव पालिका मंडळ राज्यांतले पयलें पालिका मंडळ आसा.
बसकेत कोयराचे समस्येचेर चर्चा केली. उच्च न्यायालयान ओलो आनी सुक्या कोयराचेंर जाय तशी प्रक्रिया जायना हे खातीर पालिका मंडळाक नोटीस धाडल्या. सडा हांगच्या कोयर प्रकल्पांत व्हडा प्रमाणांत कोयर साठोवन दवोरला. ताचेर जाय तशी प्रक्रिया जायना. ताका लागून घाणयारो वास पातळटा. कोयराचेर प्रक्रिया करपी यंत्रणा मागयल्या अशें नगराध्यक्ष दामोदर कासकार हांणी बसकेंत सांगलें.
मुरगांव पालिकेचो उपनगराध्यक्ष अमेय चोपडेकार आनी नगरसेवक गिरीश बोरकार हांची दरेकी गोंय राज्य नागरी विकास मंडळ आनी दक्षीण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाचेर संचालक म्हणून नियुक्ती केल्ल्यान तांकां परबीं दिवपी थाराव बसकेंत मानून घेतलो. पालिका मुख्याधिकारी बंगलो आतां एमएमसी वेपारी संकुल म्हणून सुडा वतीन बांदतले अशें दीपक नायक हांणी सांगलें.