गोंय शांतीकाय, सलोखो आनी सहिष्णुतायेचें राज्यः राज्यपाल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजीः गोंय शांतीकाय आनी सलोख्याचें राज्य आसा. गोंयांत विवीध सांस्कृतीक दायज आनी धर्मीक वातावरण आसून शांतीकाय आनी सहिष्णुताय आसा. गोंय हें देशाच्या हेर वांठारां खातीर आदर्श राज्य आसा. देशाच्या हेर वांठारांनी गोंयच्या ह्या आदर्श संस्कृतीचो खोलायेन अभ्यास करपाची गरज आसा, अशें गोंयचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी सांगलें. राजभवनार आयोजीत 35व्या गोंय घटक राज्य दीस सुवाळ्यांत ते उलयताले. म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यान ह्या सुवाळ्याचे आयोजन केल्ले.
राज्यपालान गोंयच्या राजकी एकचार आनी अखंडतायेचीय तोखणाय केली. गोंयांत राजकी मळार एकचाराचे वातावरण आसा. राजकीय फुडारी पक्ष भेदभाव कुशीक दवरून आदर्श संकल्पना आनी तत्वांक येवकार दितात. गोंय राज्यान शिक्षण, साधनसुविधां, उद्देग, भलायकी आनी हेर मळार केल्ल्या उदरगतीचेर समाधान उक्तावन राज्यपालान गोंयांत अध्यात्मीक, ग्रामीण आनी भलायकी पर्यटनाक खूब वाव आशिल्ल्याचें म्हणलें, जे वरवीं रोजगाराच्यो संद निर्माण जावपा वांगडाच राज्याचे अर्थवेवस्थेक हातभार लागतलो.
गोंया सयत पांच राज्यांतल्या कांय लोकांंची आवयभास कोंकणी आसा. कोची हांंगा 10 हजार लोकांंची आवयभास कोंकणी आसा. आवयभाशेक घटणेन व्हड म्हत्व दिलांं. मायभाशेची जतनाय करपा सयत सर्वधर्म समभावाची जतनाय जावपाक जाय, अशें राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई हांंणी
सांंगलें.