गोंय बालहक्क संरक्षण आयोगाचो कारभार सुस्तेला; अध्यक्ष आनी वांगड्यां मदीं समन्वयाचो उणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांतल्या भुरग्यांच्या हक्काची राखण करचे खातीर स्थापन केल्लो गोंय बालहक्क संरक्षण आयोगाचो कारभार सुस्तेला. आयोगाचे अध्यक्ष आनी समितीच्या वांगड्यां मदीं कसलोच समन्वय नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां. समितीच्या वांगड्यांनी अध्यक्षां आड परतून परतून कागाळ दाखल करून लेगीत ताची दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें उजवाडाक आयलां.

पीटर बोर्जीस हांची जून 2021 त अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्या. तांचे वांगडा डॉ. अनिता तिळवे, रेखा डिसिल्वा, ॲड. बालाजी मयेंकार आनी वैभवी गावडे हांची वांगडी म्हूण निवड जाल्या. मात ह्या सगळ्या वांगड्यां सयत 4 फेब्रुवारी 2022 उपरांत अध्यक्षान मातूय संपर्क करूंक ना. सरकारा कडल्यान मेळपी मानधन आनी मोटार ते आपल्या वैयक्तीक ह्युमन टच फावंडेशन आनी बाल संगोपन संस्थेच्या कामा खातीर वापरतात. सांतइनेज वाठारांत आशिल्ल्या आयोगाच्या कार्यालयांत हेरशी ते आसचनात मात मंगळारा आनी शुक्रारा दनपारां 3 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन वांगड्यां खातीर थारायिल्ल्या वेळांत लेगीत ते हाजीर आसनात, अशीय म्हायती मेळ्ळ्या.

हाचो परिणाम आयोगाच्या कामाचेर जाल्लो दिश्टी पडटा. सध्या आयोगाचे सुमार 34 प्रकरणांचेर काम सुरू आसा. म्हयन्याक 2-3 प्रकरणां हाताळटात. गोंयांत असो आयोग वावुरता हाची म्हायती लेगीत खूबशा लोकांक ना. जनजागृती नाशिल्ल्यानूय काम सुस्तेलां.

पीटर हांणी आपल्या एनजीओच्या नांवान आयोगा कडल्यान एक संशोधन प्रकल्प मंजूर करून घेतिल्लो. त्या प्रकल्पाचें काम वेवस्थीत करूंक ना हे खातीर तातूंतली रक्कम परतून दिवपाक सांगून लेगीत तांणी ती दिवंक ना. तरी लेगीत 2018- 21 ह्या काळांत तांकां आयोगाचेर वांगडी म्हूण नेमले आनी 2021- 24 ह्या काळा खातीर तांची अध्यक्ष म्हूण नेमणूक केल्या. लोक आपल्यो समस्या घेवन आयोगांत येतात तेन्ना तांचीं गाराणीं आयकून घेवपा खातीर पीटर हाजीर आसना. ताका लागून खूब खेपे लोकांची निरशेवणी जाता. हे विशीं वांगड्यांनी कागाळ केल्या. वांगड्यांनी तांच्या नेमणुकेच्या 2-3 म्हयन्यांतूच संवाद जायना असो अहवाल दिल्लो. विभागाचे मुख्य सचीव संजीत रॉड्रिग्ज, मंत्री विश्वजीत राणे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच महिला आनी बालकल्याण खात्या कडेन सेगीत लेखी कागाळी केल्यात. हालींच तांचे आड केल्ले एके कागाळेची दखल घेवन तांची चवकशी सुरू केल्या.


हांवें म्हज्या भुरग्याक जावपी त्रासाक विटून कितें करचें हाचेर मार्गदर्शन घेवचे खातीर आयोगा कडेन संपर्क केलो. मात म्हजो आनी अध्यक्षांचो केन्नाच संपर्क जावंक ना. सुमार 4-5 म्हयने हांवें इमेल केले. प्रत्यक्ष वचून भेट दिली, पूण कसलोच फायदो जावंक ना. हावें हे विशीं लेखी कागाळ लेगीत केल्या, पूण ताचेर कसलीच कारवाय जावंक ना.

  • सावियो आंद्राद, वास्को