गोंय पंगड 5 बाद 281

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंथन खुटकार, एकनाथ केरकार आनी मुखेली दर्शन मिशाळ हांच्या अर्द शेंकड्यां नेटार गोंय पंगडान सेनादळा आड चालू आशिल्ले चार दिसांचे रणजी करंड मॅचीच्या दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंप मेरेन 5 विकेटी वगडावन 281 धांवड्यो केल्यात.

मॅच दिल्लीच्या पालम अॅरफोर्स संकूल क्रिकेट मैदानाचेर चालू आसा. गोंयान पयल्या डावांत अजून मेरेन 106 धांवड्यांची आघाडी घेतल्या आनी ताच्यो पांच विकेटी पडपाच्यो आसात.

काल सकाळीं 1 बाद 36 धांवड्यां वयल्यान मुखार खेळपाक सुरवात केल्या उपरांत गोंयाक दिसाचो पयलो धपको सुयश प्रभुदेसायाच्या रुपान बसलो. अर्पित गुलेरियान ताका वैयक्तीक 29 धांवड्यांचेर बाद केलो. ते पयलीं ताणें मंथन खुटकारा वांगडा मेळून दुसरे विकेटी खातीर म्हत्वाची 53 धांवड्यांची भागिदारी केली.

सुयश बाद जाल्या उपरांत मैदानांत देंवपी स्नेहल कवठणकाराक सवाय भितर तंबूत परतलो. ताका फकत स धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. पुलकीत नारंगाचे बॉलिंगेचेर रवी चौहानान ताची कॅच धरली.

अंदूंच्या हंगामांत प्रोफेशनल म्हणून खेळपी सिद्धेश लाडान परतून निर्शेणी हाडली. 8 धांवड्यो करून तो पुलकीताच्या बॉलाचेर एलबीडब्ल्यू बाद जालो.

एका वेळार गोंयान 85 धांवड्यांचेर चार विकेटी वगडायिल्ल्यो. ते उपरांत मंथन खुटकार आनी एकनाथ केरकार हांणी गोंयचो डाव सांबाळ्ळो. दोगांयनी पांचवे विकेटी खातीर 88 धांवड्यांची भागिदारी केली.

मंथन खुटकार आपले दुसरे पयले श्रेणीचे मॅचींत शेंकडो मारतलो अशें दिशिल्लें. पूण, ताका 18 धांवड्यांनी शेंकडो चुकलो. मंथनान 232 बॉलांनी 82 धांवड्यो केल्यो.

ते उपरांत 5 बाद 173 धांवड्यां वयल्यान एकनाथ केरकार आनी मुखेली दर्शन मिशाळ हांणी आनीक विकेट पडूंक दिली ना. दोगांयनी सवे विकेटी खातीर अजून मेरेन नाबाद 106 धांवड्यांची भागिदारी केल्या. एकनाथ 180 बॉलांनी 11 चवक्यांचे मजतीन 85 धांवड्यांचेर खेळटा. जाल्यार दर्शन 93 बॉलांनी 58 धांवड्यांचेर नाबाद आसा. ताणें आठ चवके आनी एक सको मारलो.

सेनादळा वतीन पुलकीत नारंगान तीन जाल्यार पुनम पुनियान आनी अर्पित गुलेरिया हांणी दरेकी एक विकेट घेतल्या.

थोडे भितर धांवतकटोः सेनादळ (पयलो डाव) 175, गोंय (पयलो डाव) 108 ओव्हरींनी 5 बाद 281 धांवड्यो ( मंथन खुटकार 82, सुयश प्रभुदेसाय 29, एकनाथ केरकार खेळटा 85, दर्शन मिशाळ खेळटा 58 धांवड्यांचेर, पुलकीत नारंग 3-77).