गोंय नितळ दवरप दरेकल्याचें कर्तव्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोयर वेवस्थापनाचेर आयोजीत एका दिसाचे कार्यशाळेचें मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं उक्तावण

पणजी: कांय लोक आपल्या वयक्तीक फायद्या खातीर उद्देजक आनी हॉटेलमालकांक गांवांतल्या वाठारांनी कोयर उडोवपाक परवानगी दितात आनी ताका लागून गांवांची सैमीक सोबितकाय नश्ठ जाता. फुडाराक हाचे वायट परिणाम भोगचे पडटले. ताका लागून गोंय नितळ आनी सुंदर दवरप दरेकल्याचें कर्तव्य अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गांवच्या वाठारांनी वाडत वचपी कोयराच्या राशिंविशीं हुस्को उक्तायतना सांगलें.

गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळान मल्टिपर्पज हॉल, संस्कृती भवन, पाटो पणजी हांगा कोयर वेवस्थापनाचेर आयोजीत एका दिसाचे कार्यशाळेच्या उक्तावण कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. 

वचत थंय कोयराच्यो राशी करून पर्यावरणाचो इबाड करीत जाल्यार येवपी काळांत गोंयांत पर्यटक येवपाचे बंद जातले आनी ताचें आमकाच लुकसाण जातलें. देखून गोंय नितळ दवरप ही आमची जापसालदारकी आसा. गोंय सैमीक सोबितकाये खातीर फामाद आसा. सरकार कोयर वेवस्थापना खातीर सुमार 160 कोटी रूपया खर्च करता. कोयर वेवस्थापना खातीर कसलीय तांत्रीक वा पयशांची मजत करपाक सरकाराची तयारी आसा. पूण आमचे गांव नितळ दवरप ही आमची जापसालदारकी आनी कर्तव्य, अशें मुख्यमंत्र्यान फुडें सांगलें.

रस्त्या कुशीक कोणेंय कोयर उडयतना दिसल्यार संबंदीत पंचायतींनी योग्य कारवाय करपाक मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंय कोयरमुक्त राज्य करपा खातीर सरकारान पावलां उखल्ल्यांत आनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कोयराच्या वेवस्थापना खातीर  उपाय केल्यात. साळगांवचो कोयर वेवस्थापन प्रकल्प हो आशियांतलो सगळ्यांत व्हड घनकोयर वेवस्थापन प्रकल्प आसा. गोंयांत जैव वैजकीय,  रसायनीक, उद्देगीक, बांदकाम आनी  ई-कोयराच्या वेवस्थापना खातीर सुविधा आसा.  कुंडय हांगचो बायो मेडिकल कोयर प्रक्रिया प्रकल्प एक म्हत्वाचो कोयर वेवस्थापन प्रकल्प आसा, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें.   

ह्या वेळार गोंय लोक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष जुजे मान्युएल नोरोन्हा, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन सचीव रमेश वर्मा, गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ. लेव्हिन्सन मार्टिन्स, पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे शास्त्रज्ञ सुजीतकुमार डोंगरे, डॉ. विवेक अगरवाल, डॉ. शरद काळे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 

सुरवातेक डॉ. लेव्हिन्सन मार्टिन्स हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. संजीव जोगळेकार हांणी निमाणे उपकार मानले.