गोंय तापता: खर वता पसून स्वताक वाटायात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : पुराय भारतांत सध्या कांय कडेन पावस झडटा जाल्यार कांय कडेन खर वतान लोकांचें जगणें कठीण जालां. गोंयांत तर सध्या वातावरणांत बदल घडतूच आसा. मदींच दमट आसता जाल्यार मदींच खर वत. दनपारचे खर गरमेन लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. हें हवामान भलायकेक मात्तूय बरें न्हय. गरमी वाडिल्ल्यान लोकांक जायतीं दुयेंसां लागू जावपाक शकतात. हाका लागून भायकेची जतनाय घेवप गरजेचें, अशें भलायकी तज्ञांन सांगलें.
तांच्या म्हणण्या प्रमाण, गरमेंत सगळ्यांत व्हडली समस्या म्हळ्यार डिहायड्रेशन जावन आसा. डिहायड्रेशन म्हळ्यार शरिरांत उदकाचो उणाव. हाका लागून काळजाचेर परिणाम जावपाक शकता. तशेंच काळजाचो आताक येवपाक शकता. गरमेक लागून जीव थकिल्ले वरी जाता, अशक्तपणां येता, तशेंच खुबश्या जाणांक घुंवळूय येतना पळोवपाक मेळटा. हे गरमे पसून कांय प्रमाणांत स्वताक वाटावपाक कांय गजाली पाळच्यो पडटल्यो.

१ . भरपूर उदक पियात. दिसाक तीन लिटर तरी उदक पिवचें.
२ . घरांतल्यान भायर सरतना वांगडा उदकाची बाटली घेयात. तुमी खंयूय वचूं दर दोन वरांनी उदक पियात.
३ . वतांत गेले उपरांत तकली धापात. तकलेक कॅप वा कपडो घालात.
४. खर वताक लागून दोळे वाटावपाक गॉगल घालात.
५ . कात वता पसून वाटावपाक सनस्क्रीन वापरात. आंगाक सनस्क्रीन लायात.
६. ज्या फळांनी उदकाचें प्रमाण भरपूर आसता तसलीं फळां खायात. जशें काळींग, उसाचो रोस (गोडेंत आशिल्ल्यां खातीर न्हय), लिंबूपाणी पियात. तवशें खायात.
७. रातभर जिरें उदकांत फुगोवन सकाळीं तें उदक पियेल्यार कूड थंड उरतली.