गोंय टायगर कप आज सावन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः गोंय युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमी हांणी नावेली हांगच्या रोझरी मैदानार आयोजीत गोंय टायगर कप 2022 ही गोंय पांवड्या वयली आंतर ग्राम फुटबॉल सर्त सोमार 16 मे सावन जातली. नावेली स्पोर्टिंग क्लब आनी सारझोरा स्पोर्ट्स क्लब हांचे मदीं शुभारंभी मॅच सांजे 4.30 वरांचेर जातली.
गोंयांत सगल्या व्हड सर्तींत आसपाव जावपी ही सर्त 16 तें 29 मे मजगतीं जातली. उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतले पंगड तातूंत वांटेकार जाल्यात. नॉकआवट पद्दतीन सर्तींतल्यो मॅची खेळयतले. उत्तर गोंयांतले पंगड कळंगुटेंतल्या पेरियट मैदानार जाल्यार दक्षिणेतले पंगडा नावेलीच्या रोझरी मैदानार खेळटले.
हे सर्ती वांगडा 12 पंगडांची व्हेटरन्स सर्त लेगीत जातली. तातूंत राज्यांतल्या आदल्या स्टार खेळगड्यांचो खेळ पळोवपाची संद फुटबॉल मोग्यांक मेळटली. हे सर्तींतल्यो मॅची कांदोळी हांगच्या डॉ गुस्तांव मोतेंरो फुटबॉल  मैदानार जातल्यो. कांदोळी व्हेटरन्स आनी फातोड्डें व्हेटरन्स अशी पयली मॅच 17 मेक जातली. सर्तीं खातीर वट्ट 4 लखांचीं इनामां आसात.