गोंय गुन्यांव मुक्त करपाक सहकार्य करचें

हरमल-पेडणें पुलीस-नागरीक सुसंवाद बसकेंत मार्गदर्शन करतना उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक सोबीत सक्सेना वांगडा पुलीस अधीक्षक सुदेश नायक, हरेश मयेंकार, स्वाती सिंग, मनोहर केरकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सोबीत सक्सेना: पेडणें जाली सरपंच, पंच, वेवसायीक आनी नागरिकांची बसका

हरमल : गोंयचें आकर्शण देशी आनी विदेशी नागरिकांक व्हडा प्रमाणांत आशिल्ल्याचीं खूबशीं कारणां आसात. ताका लागून गोंय गुन्यांव आनी भंय मुक्त करपा खातीर वेवसायीक आनी नागरिकांनी पुलिसांक सहकार्य करचें. कोणेंच कायदो हातांत घेवचो न्हय, अशें आवाहन उत्तर गोंय पुलीस अधिक्षक सोबीत सक्सेना हांणी केलें.

पेडणें म्हालांतल्या दर्यादेग वाठारांतले सरपंच, पंच, वेवसायीक आनी नागरिकांच्या सुसंवाद बसकेंत ते मार्गदर्शन करतना उलयताले. दर्यादेग वाठारांत पर्यटक यो-वच केल्ल्यान विशेश गेस्ट हाऊस, हॉटेल्स आनी घरां भाड्यान दिवपी वेवसायिकांनी तांचीं वळखपत्रां, नामो आनी खंयच्यान आयले आनी खंय वतले अश्यो खूबश्यो गजाली नोंद करप गरजेचें. वेवसायिकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवप गरजेचें. तशेंच विदेशी पर्यटकांची सी फॉर्म नोंदणी आनी कायदे पाळपाचो सल्लो दिवपाक जाय. वायट वेळार 112 क्रमांकाचेर संपर्क करून स्थितीची म्हायती दिवन पुलिसांची मजत घेवपाक शकता, अशें पुलीस अधीक्षक सक्सेना हांणी मार्गदर्शन करतना म्हणलें.  

दरेका शेनवारा सकाळचीं 11 ते दनपरां 2 वरां मेरेन पेडणें पुलीस स्टेशनांत पुलीस उपअधीक्षक सुदेश नायक गार्‍हाणीं आयकून घेतले आनी समस्या सोडयतले, अशें सक्सेना हांणी सांगलें. 

हांगच्या दर्यादेग वाठारांत विदेशी वेवसायीक आशिल्ल्यान तांणी ह्या वाठारांतले कायदे जाणून घेवपाक जाय. तशेंच थळाव्यांचे मजतीन वेवसाय करपाक जाय. प्रत्येक वेवसायिकान रूम बॉय्ज, सुरक्षा कर्मचारी तशेंच हेरांची म्हायती योग्य तरेन पुलिसां कडेन दिवची आनी ती म्हायती घेतल्या उपरांतूच गुन्यांव उणे जावं येतात, अशें तांणी फुडें सांगलें. 

सुसंवाद बसका पर्यटन हंगामाचे सुरवातेक नोव्हेंबर म्हयन्यांत घेवपाक जाय. हाचो आतां घेवन कितें उपेग, असो प्रस्न डिसौझा हांणी केलो.

सुमार तीन वर्सां पयलीं पांच चोरांक धरून पुलिसांचे सुवादीन केले. सिसीटीव्ही फुटेज दिली, चोर सुटले, पूण आजूनय कोर्टांत यो-वच करप चालूच आशिल्ल्याचें नागरीक बॉस्को फेर्नांडीस हांणी सांगलें.  

सध्या थळाव्यांनी कितलेशेच वेव्हार भाड्याक दिल्यात. ते चलोवपी नागरिकां कडल्यान सामाजीक शांती नश्ट जाता. पूण हे लोक सरळ डिजी, आयजीपींक फोन करून पुलिसांचेर पेंच हाडपाच्यो गजाली वाडल्यात, अशें नागरीक प्रणव परब हांणी म्हणलें. 

पेडणें पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक आनी उपअधीक्षक सुदेश नायक, तशेंच पुलीस अधीक्षक सक्सेना अश्या खूबश्या पुलिसांनी हरमलचें खून प्रकरण, दोन चोरी प्रकरणांचो सोद लायतना दाखयल्ली निश्ठा आनी हुशारकायेक लागून पेडणें पोलिसांनी नांव जोडलां. अश्यो बका दर्या देगांचेर वर्सान दोन-तीन फावट घेवपाक जाय. पुलीस-नागरिकां मदीं सुसंवाद आसल्यारूच गुन्यांव उणे जातले, अशें सम्राट क्लब पेडणेंचे अध्यक्ष व्यंकटेश नायक हांणी पुलिसांक परबीं भेटयतना सांगलें. 

ह्या वेळार नागरीक दिगंबर कोरकणकार, शशिकांत हरिजन, संजय मयेंकार, शेट्टी, मंटेक सिंग आनी हेरांनी सुचवण्यो आनी समस्या मांडल्यो. 

ह्या वेळार पेडणें पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक, उपअधीक्षक सुदेश नायक, आयपीएस स्वाती सिंग, गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष हरेश मयेंकार, हरमलचे सरपंच मनोहर केरकार, बर्नार्ड फेर्नांडीस, पंच मनीषा कोरकणकार, प्रतीक्षा नायक, दिव्या वायंगणकार, अनंत गडेकार, प्रविण वायंगणकार, पालयेंचे सरपंच उदय गवंडी, सागर तिळवे, केरीचे सरपंच सूरज तळकार, राजन फारस, कोरगांवची सरपंच पल्लवी साळगांवकार, चोपडेंचे सरपंच भगीरथ गांवकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

सुरवातेक पेडणें पुलीस कॉन्स्टेबल पलक आनी स्वाती हांणी मानेस्तांक फुलांचे तुरे भेटोवन येवकार दिलो. ह्या वेळार उपअधीक्षक सुदेश नायक हांणी येवकार आनी प्रास्तावीक केलें. हरेश मयेंकार हांणी उपकार मानले.

मजगतीं, पुलीस अधीक्षक सोबीत सक्सेना हांचे मुखार समस्या मांडपा खातीर आनी चार-पांच तरणाटे राविल्ले. तेन्ना एसपी सक्सेना हेर बसकेंत वांटेकार जावपा खातीर थंयच्यान उठून गेले. तो वचून बसका सोपयल्ल्यान त्या युवकांनी तिडक उक्तायली.