गोंय खंडपिठाचें नवें कामकाज 6 जूनाच्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठाचें नवें कामकाज 6 जूनाच्यान सुरू जातलें. ह्या वेळार न्यायाधीश महेश सोनक आनी न्या. आर. एन. लढ्ढा हें दोन वांगड्यांचें खंडपीठ सोमार, मंगळार आनी बुधवारा सकाळच्या सत्रांत सुनावणी घेतलें. हे विशींची नोटीस मुंबय उच्च न्यायालयाचे निबंधक (न्यायालयीन) व्ही. आर. कचरे हांणी जारी केल्या. उच्च न्यायालयाची गिमाळी सुटी सोंपले उपरांत 6 जूनाच्यान नवें कामकाज सुरू जातलें. ताका लागून वयल्या न्यायाधिशांची नियमीत नेमणूक केल्या. नव्या कामकाजा प्रमाण न्यायाधीश महोश सोनक आनी न्या. आर. एन. लढ्ढा हें दोन वांगड्यांचें खंडपीठ सोमार, मंगळार आनी बुधवारा सकाळच्या पयल्या सत्रांत सुनावणी घेतले. तशेंच न्या. महेश सोनक आनी न्या. आर. एन. लढ्ढा बुधवारा सांजेच्या दुसऱ्या सत्रांत, बिरेस्तार आनी शुक्रारा एक वांगडी खंडपिठा कडेन संबंदीत प्रकरणांची सुनावणी घेतले. ह्या वेळार न्या. सोनक दिवाणी जाल्यार न्या. लढ्ढा फौजदारी स्वरुपाच्यो याचिका वा अर्ज सुनावणी घेतले. तशेंच बिरेस्तारा संबंदीत खंडपीठ अंतीम सुनावणे खातीर आयिल्ल्या प्रकरणांची सुनावणी घेतले. ते भायर ज्येश्ठ नागरिकां कडेन संबंदीत आनी पांच वर्सां परस चड काळ प्रलंबीत आशिल्ल्या फौजदारी खटल्यांक प्राधान्य दितले.