गोंयां भायल्यांक नोकरी दिवपाचो राज्य सरकाराचो हेतः मनोज परब

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजी : गोंयकारांच्या हिता खातीर वावुरपाचें नाटक करून गोंयां भायल्या लोकांक सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचो भाजपा सरकाराचो हेत आसा, असो आरोप रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी मनोज परब हांणी शुक्राराक एके पत्रकार परिशदेंत केला. पुलीस कॉस्टेबर पदा खातीर वेंचून काडिल्ल्या 340 उमेदवारांतले 105 जाण हे मूळ गोंयकार न्हय. पुलिसांच्या जाग्यां खातीर सुमार 26 हजार तरणाट्यांनी अर्ज केल्ले. तातूंतले 865 पात्र थारले. सरकाराक जाय जाल्यार गोंयकार तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवप शक्य आशिल्लें अशें तांणी सांगलें.
राज्यांत जे उद्देग येतात तातूंतल्यो नोकऱ्यो सरकार स्थलांतरीतांकूच दितलें. नोकऱ्यो विकतात असो आरोप बाबूश मान्सेरात हांणी केल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जें कितें चल्लां ताची चवकशी करपाक जाय.  मोपा विमानतळांत थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्री सांगताले. प्रत्यक्षात चडांत चड कंत्राटां आनी नोकऱ्यो गोंयां भायल्यांक मेळ्ळ्यात. सांगें आयआयटींत लेगीत तेंच जातलें अशें परब हांणी सांगलें.
राज्यांत स्थापन केल्लो कर्मचारी निवड आयोगाक सरकारान कोयराच्या डब्यांत उडयला. लोक बेगीन कार्यरत जावपाक जाय. सगळ्यो सरकारी नोकऱ्यो मूळ गोंयकारांक दिवपाक जाय अशी मागणी मनोज परब हांणी केल्या.