गोंयांत 2,852 बनावट रेशनकार्डां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय अहवालांतल्यान म्हायती उक्तीं, मोहीम सुरूच

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत 1 जानेवारी 2023 मेरेन 2,852 बनावट रेशनकार्डां आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाला. बनावट रेशनकार्डां तयार करून सरकारी येवजण्यांचो फायदो मेळोवप्या विरोधांत केंद्र आनी राज्य सरकारा कडल्यान कारवायेचे सत्र सुरू आसा, अशी म्हायती ग्रामविकास गिरायक संरक्षण आनी अन्न पुरवण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती हांणी एका अहवालांत दिल्या.
राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या बनावट रेशनकार्डांचो नियाळ घेवपाचे निर्देश केंद्र सरकारान कांय वर्सां पयलीं दिल्लें. ते प्रमाण राज्य सरकारांनी बनावट रेशन कार्ड धारकांचेर लक्ष केंद्रीत करून ते विशीं मोहीम सुरू केल्ली. हे मोहिमे खाला गोंयांत 1 जानेवारी 2023 मेरेन 2852 जाणां कडेन बनावट रेशन कार्डां आशिल्ल्याचे उक्तें जालां. जाल्यार पुराय देशभरांत अशी 55,37,294 बनावट रेशन कार्डां आशिल्ल्याचे मंत्री निरंजन ज्योती हांणी अहवालांत नमूद केलां.
मजगतीं, गोंयांतल्या रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षान फाटल्या कांय वर्सां पसून राज्यांतल्या बनावट रेशन कार्डांच्या विशया वयल्यान राज्य सरकार आनी बिगर गोंयकारांक सातत्यान लक्ष्य केलां. नोकरी, वेवसाया​ निमात गोंयांत येवन रावपी बिगर गोंयकार गोंयांत रेशनकार्डां तयार करून घेतात आनी ते वरवीं ते राज्य सरकाराच्या विवीध येवजण्यांचो लाव घेतात. गोंयांत रेशनकार्डां तयार करतना ते आपल्या मूळ गांवांत अाशिल्ले रेशनकार्ड बंद करीनात. ते खातीर तांकां राजकारण्यांचो आशिर्वाद मेळटा, असो आरोप आरजी कडल्यान जाता.